OBAVEŠTENjE O PRIPREMAMA ZA IZMENU RESURSNE BAZE PODATAKA O ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I KADROVIMA

Obaveštavamo Vas da smo u toku pripreme izmene resursne baze podataka o zdravstvenim ustanovama i kadrovima u okviru razvoja Zdravstvenih informacionih sistema Srbije. Ovim izmenama biće obuhvaćena i privatna praksa, kao i ostala pravna lica koja obavljaju poslove iz zdravlja delatnosti.  Uspostavljanje odgovarajućeg informacionog sistema, vođenje i čuvanje zdravstvene dokumentacije i evidencija, odgovornost za tačnost i bezbednost podataka, dostavljanje individualnih izveštaja, prijava promene i odjava u utvrđenim rokovima, kao i kaznene odredbe u slučaju suprotnog postupanja, definisano je Zakonom. Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva (“Službeni glasnik RS” br.
123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019-3) (u daljem tekstu Zakon) uređuje se zdravstvena dokumentacija i evidencije u oblasti zdravstva, vrste i sadržina zdravstvene dokumentacije i evidencija, način i postupak vođenja, lica ovlašćena za vođenje zdravstvene dokumentacije i upisivanje podataka, rokovi za dostavljanje i obradu podataka, način raspolaganja podacima iz medicinske dokumentacije pacijenata koja se koristi za obradu podataka, obezbeđivanje kvaliteta, zaštite i čuvanja podataka, kao i druga pitanja od značaja za vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija.Osnovnu dokumentaciju o resursima u zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi i drugom pravnom licu čini:

1. karton zdravstvene ustanove, privatne prakse i drugog pravnog lica (u daljem tekstu: registar pružaoca zdravstvene zaštite);
2. karton zaposlenog sa osnovnim podacima (u daljem tekstu: registar zaposlenih);
3. karton opreme;
4. karton građevinskog objekta;
5. karton informaciono-komunikacionih tehnologija.

Prema zaključkama sa sastanka održanog 10.10.2019. godine u IJZS Batut, dostavljamo vam:

  • Stručno-metodološko uputstvo (SMU) za vođenje osnovne dokumentacije o resursima u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi i drugim pravnim licima koja obavljaju poslovne poslove; SMUKadrovi
  • Opis izmena SMU i odgovore na pristigla pitanja iz mreže i/zjz; izmene SMU
  • Dopis Ministarstva zdravlja i IJZS Batut o uvođenju novog sistema za praćenje podataka o zdravstvenim ustanovama, organizacionoj strukturi i zaposlenima u sistemu zdravstvene zaštite u Republici Srbiji.Dopis Registar kadrova_ 23102019
  • Prijava u registar ZU, koju treba dostaviti Odeljenju za informatiku sa biostatistikom u zdravstvu ZZJZ Leskovac do 30.10.2019. godine  prijavaURegistarUstanova rev

U narednom periodu očekujte dodatna uputstva vezana za aktivnosti i rad u resurnoj bazi. Punu funkcionalnost resusrsne baze podataka treba postići do 31.12.2019.godine (prema projektu IZJZS Batut).

Centar za analizu, planiranje organizaciju zdravstvene zaštite informatiku sa biostatistikom u zdravstvu

Odeljenje za informatiku sa biostatistikom u zdravstvu ZZJZ Leskovac