Javne nabavke u 2020. godini8-1/20 Medicinski potrošni materijal


8/20 Medicinski potrošni materijal

Rok za dostavu ponuda do 22.06.2020. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


9/20 Električna energija
Rok za dostavu ponuda do 05.06.2020. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


7-20 Servisiranje automobila


6-20 Gorivo


5-20 Kancelarijski materijal


4-20 Hranljive podloge


4/20 Брзи тестови за апарат „Quanti-Tray Sealer Plus“
Rok za dostavu ponuda do 29.05.2020. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


2/20 Ogrev
Rok za dostavu ponuda do 28.05.2020. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


3/20 Sredstva za DDD poslove
Rok za dostavu ponuda do 22.05.2020. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru


1/20 Mikrobiološki preparati
Rok za dostavu ponuda do 09.03.2020. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Plan javnih nabavki 2020
Izmena plana javnih nabavki 1 – 2020