Centar za mikrobiologiju


Načelnica Centra – dr MIla Stojiljković, specijalista mikrobiologije
kontakt telefon: 016/241-712,
eMail adrese: mila.stojiljkovic@zzjzle.org.rs; mikro@zzjzle.org.rsPrijemno odeljenje: 016/233-750
Dr Lidija Saitović

Unutrašnja organizacija Centra za mikrobiologiju:

 • Odeljenje za prijem materijala i serologiju,
 • Odsek za urinokulture i genitalne sekrete,
 • Odsek za briseve i piokulture,
 • Odeljenje za koprokulture, parazitologiju i mikologiju,
 • Odeljenje za sanitarnu mirkrobiologiju

Centar za mikrobiologiju

Laboratorije Centra za mikrobiologiju u cilju dijagnostike zaraznih i nezaraznih bolesti obavljaju laboratorijska ispitivanja uzoraka humanog porekla iz oblasti medicinske bakteriologije, parazitologije, mikologije kao i serološke dijagnostike virusnih, bakterijskih i parazitarnih uzročnika bolesti.

 • Bakteriološka laboratorijska ispitivanja – Izolovanje i identifikacija patogenih bakterija iz različitih humanih uzoraka i ispitivanje osetljivosti izolovanih bakterija na antibakterijska sredstva.
 • Serološka (virusološka, bakteriološka i parazitološka) laboratorijska ispitivanja – Određivanje antitela ili antigena na pojedine viruse, bakterije, parazite.
 • Parazitološka laboratorijska ispitivanja – Identifikaciju parazita i crevnih protozoa.
 • Mikološka laboratorijska ispitivanja – Izolovanje i identifikacija gljiva i najčešćih dermatofita.

U cilju potvrde dijagnoze, Centar za mikrobiologiju doprema materijal u propisnoj ambalaži Nacionalnim referentnim laboratorijama.

Najveći deo usluga Centar za mikrobiologiju obavlja na zahtev RFZO za potrebe primarne zdravstvene zaštite kao i za potrebe Opšte bolnice Leskovac koje su pod nadleštvom lokalne filijale zdravstvenog osiguranja. Takođe, učestvujemo i u komisiji za kontrolu, prevenciju i nadzor nad bolničkim infekcijama.

Mikrobiološke usluge obavljaju se i prema trećim licima, na lični zahtev, kod neoverenih knjižica i kod neregularno popunjenih uputa.


Važne informacije o radu Centra za mikrobiologiju

 1. Radno vreme prijemnog odeljenja:
  • Prijem bolesničkog materijala vrši se:
   – Radnim danima 07.00 – 09.30,
   – Subotom (hitni slučajevi i bolnički materijal) 08.00 – 12.00
  • Izdavanje gotovih rezultata:
   – Radnim danima 11.00 – 15.00,
   – Subotom 08.00 – 12.00
 2. Uput mora biti pravilno popunjen i potpisan od strane izabranog lekara (faksimil lekara) i overen okruglim pečatom ustanove koja upućuje pacijenta na pregled.
 3. Knjižica mora biti overena, da je sa mestom prebivališta na teritoriji Jablaničkog okruga.
 4. Izdavanje gotovih rezultata moguće je samo uz zdravstvenu knjižicu ili ličnu kartu.
 5. Posude za urinokulturu, koprokulturu, brisevi, špricevi i igle se ne kupuju.
 6. Kontakt telefon na prijemnom odeljenju: 016/233-750

Lista mikrobioloških usluga koje finansira RFZO (Republički fond za zdravstveno osiguranje)

Lista mikrobioloških usluga prilikom pružanja usluga prema trećim licima, na lični zahtev, kod neoverenih knjižica i kod neregularno popunjenih uputa

Raspored rada odeljenja za serološka laboratorijska ispitivanja

Uputstvo za pripremu pacijenata za mikrobiološka laboratorijska ispitivanja


Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju

Odeljenje obavlja poslove u okviru sledećih laboratorija:

 1. Laboratorija za hranu, vodu i predmete opšte upotrebe
 2. Laboratorija za otpadne i površinske vode
 3. Laboratorija za pripremu hranljivih podloga

Delatnosti Odeljenja sanitarne mikrobiologije:

 • Mikrobiološka ispitivanja hrane iz domaće proizvodnje, prometa i uvoza
 • Mikrobiološka ispitivanja predmeta opšte upotrebe
 • Mikrobiološka ispitivanja voda za piće, flaširanih voda, bazenskih voda i površinskih voda za rekreaciju
 • Mikrobiološka ispitivanja otpadnih i površinskih voda
 • Mikrobiološka kontrola kontaminacije radnih površina, pribora, posuđa i ruku zaposlenih u pripremi i distribuciji hrane
 • Mikrobiološka kontrola kontaminacije radnih površina, instrumenata i ruku zaposlenih u zdravstvenim ustanovama
 • Kontrola efekta sterilizacije autoklava i sterilizatora (biološka i hemijska kontrola)
 • Parazitološko ispitivanje hrane biljnog porekla
 • Parazitološko ispitivanje mesa i mesa ribe