Javne nabavke u 2017. godini

11-3/12/17 Laboratorijska i merna oprema

Poziv_11-3-12-17.pdf

Rok za podnošenje ponuda do 28.12.2017. god. do 11.30 h

2-3/17 Izrada kancelarijskog nameštaja

Poziv_2-3-17.pdf

Konkursna_dokumentacijaVaece_2-3-17.doc

Pitanja_i_odgovori_2-3-17.pdf

Pitanja_i_odgovori_1_2-3-17.pdf

Rok za podnošenje ponuda do 17.11.2017. god. do 11.30 h

Odluka_2-3-17.pdf

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_2-3-17.pdf


13-5/17 Laminat i pripadajući proizvodi

Poziv_13-5-17.pdf

Konkursna_dokumentacija_13-5-17.doc

Rok za podnošenje ponuda do 13.11.2017. god. do 11.30 h

Odluka_13-5-17.pdf


3-1/17 Pripremljene podloge

Poziv_podloge.pdf

Konkursna_dokumentacija_podloge.doc

Rok za podnošenje ponuda do 10.11.2017. god. do 11.30 h

Odluka_JNMV_3-1-17.pdf

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_3-1-17.pdf


2-2/17 Kancelarijski nameštaj

Poziv_kancelarijski_namestaj_2.pdf

Konkursna_dokumentacija_kancelarijski_namestaj_2.doc

Rok za podnošenje ponuda do 23.10.2017. god. do 11.30 h

Odluka_2-2-17_kancelarijski_namestaj.pdf


10/17 Medicinski potrošni materijal

Poziv_medicinski_potrosni_materijal.pdf

Konkursna_dokumentacija_medicinski_potrosni_materijal.doc

Pitanja_i_odgovori_medicinski_i_potrosni_materijal.pdf

Pitanja_i_odgovori_2_medicinski_i_potrosni_materijal.pdf

Rok za podnošenje ponuda do 20.10.2017. god. do 11.30 h

Odluka_JNMV_10-17.pdf

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru_10-17.doc


11-2/12/17 Laboratorijska I merna oprema

Poziv_labaratorijska_i_merna_oprema1.pdf

Izmena_Konkursna_dokumentacija_1_labaratorijska_i_merna_oprema.doc

Pitanja_i_odgovori_laboratorijska_i_merna_oprema.pdf

Rok za podnošenje ponuda do 12.10.2017. god. do 11.30 h

Odluka__11-2-12-17.pdf

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_11-2-12-17.pdf


2-1/17 Kancelarijski nameštaj

Poziv_kancelarijski_namestaj.pdf

Konkursna_dokumentacija_kancelarijski_namestaj.doc

Rok za podnošenje ponuda do 9.10.2017. god. do 11.30 h


1a-2/17 Mikrobioloski preparati partija 33 – Testovi za aparat mini Vidas

Rok za podnošenje ponuda do 30.10.2017. god. do 11.30 h

Odluka_1a-2-17.pdf

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_1a-2-17.pdf


9/17 Ogrev
Rok za podnošenje ponuda do 21.09.2017. god. do 11.30 h

13-4/17 Građevinski radovi
Rok za podnošenje ponuda do 18.09.2017. god. do 11.30.h

3/17 Održavanje i servisiranje sluzbenih vozila sa ugradnjom originalnih rezervnih delova

Rok ta podnošenje ponuda do 4.09.2017. god. do 11.30.h


8/17 Kancelarijski materijal

Rok ta podnošenje ponuda do 28.08.2017. god. do 11.30.h

7/17 Gorivo za motorna vozila

4-1/17 Sredstva za DDD poslove Partija 1 – Sredstva za dezinsekciju

11-1/17 Laboratorijska oprema – Imunohemijski analizator

3/17 Hranljive podloge, biološki i hemijski indikatori
Rok za dostavljanje ponude je 29.06.2017. god. do 11:30

4/17 Sredstva za DDD poslove

2/17 Labaratorijsko posuđe i pribor

5/17 Električna energija

13-3/17 Zemljani, betonski, zidarski ilimarsko – bravarski radovi
Rok za dostavljanje ponuda je 23.05.2017. god. do 11:30 časova

13-2/17 Laminat i pripadajući proizvodi
Rok za dostavljanje ponude je 10.5.2017. god. do 11:30 časova

JNMV 2/17 Izrada kancelarijskog nameštaja

2/17 Izrada kancelarijskog nameštaja

1/17 Hemikalije
Rok za dostavljanje ponude: 20.3.2017. god. do 11:30 časova

11/17 Laboratorijska oprema – Aparat za hemokulture
20.02.2017- Poziv_1.pdf
Rok za dostavljanje ponude: 1.3.2017. god. do 11:30 časova

1a/17 Mikrobiološki preparati

Rok za dostavljanje ponude: 16.3.2017. god. do 11:30 časova
Rok za dostavljanje ponude: 22.5.2017. god. do 11:30 časova

JNMV 13-1/17 Molersko – farbarski radovi

10.02.2017- Poziv_za_podnosenje_ponude_za_javnu_nabavku_male_vrednosti.pdf

Konkursna_dokumentacija. doc

Rok za dostavljanje ponuda: 21.2.2017.god. do 11:30 časova

Odluka_o_dodeli_ugovora_molersko_farbarski_radovi.pdf


Plan nabavke za 2017.god. Plan_nabavke_za_2017_god.


13/17 JNMV – Gasna instalacija i montaža sistema za snabdevanje specijalnih gasova radi korišćenja aparata – gasnog hromatografa sa ECD (detektor sa zahvatom elektrona) i NPD (azotno-fosforni detektor) detektorima
Rok za dostavljanje ponuda: 20.01.2017. godine do 11:30 časova

Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke