Javne nabavke u 2019. godini

12-3/19 Medicinski potrošni materijal
Rok za dostavu ponuda do 26.11.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Оdluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


12-2/19 Medicinski potrošni materijal
Rok za dostavu ponuda do 14.11.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmenjena Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


2-3/19 Adaptacija kancelarija
Rok za dostavu ponuda do 01.11.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


12-1/19 Medicinski potrošni materijal
Rok za dostavu ponuda do 24.10.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru


1-1/19 Laboratorijska oprema – Analitička vaga – semi mikro sa 5 decimala
Rok za dostavu ponuda do 17.10.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


11/19 Održavanje i servisiranje službenih vozila sa ugradnjom originalnih rezervnih delova
Rok za dostavu ponuda do 14.10.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


10/19 Gorivo za motorna vozila
Rok za dostavu ponuda do 11.09.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru


9/19 Kancelarijski materijal
Rok za dostavu ponuda do 09.09.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru


1а-2/19 Mikrobiološki preparati
Rok za dostavu ponuda do 23.09.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


7/19 Laboratorijsko posuđe i pribor
Rok za dostavu ponuda do 22.07.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Odluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje  o zaključenom ugovoru          


8-1/19 Hranljive podloge, biološki i hemijski indikatori
Rok za dostavu ponuda do 19.07.2019. god. do 11.30 h

Potiv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


2-2/19 Elektro radovi
Rok za dostavu ponuda do 12.07.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


2-1/19 Nabavka i ugradnja električnog kotla sa pripadajućom opremom
Rok za dostavu ponuda do 20.06.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


5/19 Električna energija
Rok za dostavu ponuda do 10.06.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


2/19 Nabavka i ugradnja električnog kotla sa pripadajućom opremom
Rok za dostavu ponuda do 23.05.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka


8/19 Brzi testovi za aparat “Quanti-Tray Sealer Plus”
Rok za dostavu ponuda do 21.05.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


6/19 Ogrev
Rok za dostavu ponuda do 21.05.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Оdluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


4/19 Sredstva za DDD poslove
Rok za dostavu ponuda do 16.05.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


3/19 Hemikalije
Rok za dostavu ponuda do 15.05.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru


1a-1/19 Mikrobiološki preparata
Rok za dostavu ponuda do 08.02.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


12/19 Medicinski potrošni materijal
Rok za dostavu ponuda do 08.02.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


1a/19 Mikrobiološki preparati
Rok za dostavu ponuda do 26.02.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


1/19 Laboratorijska oprema – Imunohemijski analizator
Rok za dostavu ponuda do 15.01.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Izmena plana nabavki 2 za 2019
Izmena plana nabavki 1 za 2019
Plan javnih nabavki 2019