BESPLATAN SPECIJALISTIČKI PREGLED U SAVETOVALIŠTU ZA ISHRANU PO UPUTU IZABRANOG LEKARA

Opšte informacije:

Pacijeti na prvi pregled u savetovalište dolaze sa urađenim laboratorijskim analizama i medicinskom dokumentacijom o postojećim bolestima. Konsultacije u oblasti ishrane, u cilju određivanja nutritivne terapije vrše se posle ispitivanja stanja uhranjenosti i kliničkog i laboratorijskog nalaza na prvom pregledu. Pravi se individualna dijeta za svakog korisnika savetovališta i na kontrolnom pregledu vrši se korekcija jelovnika.
Lekar specijalista higijene, šef Odseka za pravilnu ishranu, zdravstvenu bezbednost hrane i školsku higijenu u Centru za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Leskovac (IV sprat, ordinacija br. 49, tel. za zakazivanje: 0652243058), dr Predrag Kuzmanović sa dugogodišnjim edukacijom u oblasti medicinsko-nutritivne terapije, savremenim dijagnostičkim metodama i evaluiranim upitnicima procenjuje unos i nutritivni status kod zdravih osoba kao i kod osoba sa različitim oboljenjima.
Osnov rada Savetovališta za ishranu su individualni dijetarni programi. Poseban akcenat sedaje lečenju gojaznosti kod adultne populacije kao i porodičnoj dijetoterapiji gojazne dece i njihovih roditelja u skladu sa Nacionalnim programom za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih.
Po savet za ishranu i besplatan specijalistički pregled u Savetovalištu za ishranu se može doći na osnovu Uputa izabranog lekara kod sledećih patoloških stanja: gojaznosti, pothranjenosti, zatim hiperlipidemija različitih fenotipova, dijabetesa, metaboličkog sindroma, isulinske rezistencije, hipotireoze, hipertenzije, menopauze, osteoporoze, poremećaja hepatobilijarnog trakta, oboljenja bubrega (nefrotski sindrom, peritonealna dijaliza, hemodijaliza), inflamatornih bolesti creva, ishrane na onkološkoj terapiji, anemije i alergije na gluten.
Model medicinsko-nutritivne terapije se odvija u četiri koraka: nutritivna procena, nutritivna dijagnoza, nutritivna intervencija, nutritivni nadzor i nutritivna ocena.
Nutritivna procena se bazira na nutritivnoj anamnezi, anketi ishrane i dostupnosti hrane, biohemijskim pokazateljima i antropometrijskim merenjima.
Nutritivnu dijagnozu daje lekar–dijetoterapeut na osnovu kritičke nutritivne procene, planira i sprovodi individualnu medicinsko-nutritivnu terapiju (nutritivna intervencija)koristeći vodiče za nutritivnu praksu.

Metode rada:

I. Sveobuhvatna procena NUTRITIVNOG STATUSA obuhvata ličnu i porodičnu anamnezu, anketu ishrane i biohemijska ispitivanja.
1. Određivanje ličnog zdravstvenog statusa (lična anamneza) – klinički nalazi (doneta medicinska dokumentacija), opterećenost porodičnim bolestima (porodična anamneza).
2. Određivanje stanja ishrane vrši se kvantitativnim i semikvantitativnim anketama ishrane: anketa po sećanju za 24 časa (24h- retrospektivna anketa ishrane), trodnevni,sedmodnevni dnevnik ishrane/ili zabeleške o unetoj hrani (bez uzorkovanja i laboratorijskih analiza namirnica).
Ispitivanja ishrane (dijetetska ispitivanja) podrazumevaju antropometrijska ispitivanja,fiziološka i biohemijska ispitivanja.

3.Antropometrijska ispitivanja podrazumevaju merenje telesne mase, telesne visine, obima nadlakta, struka, kukova, grudnog koša, debljine kožnih nabora i izračunavanja potrebnih antropometrijskih indeksa. Izračunava se i određuje distribucija masnog tkiva, procenat masnog tkiva, idealna telesna masa, relativna telesna masa tj. procenat odstupanja od idealne telesne mase, indeks telesne mase, konstitucija.
Na osnovu antropometrijskih parametara, antropometrijskih indeksa i određivanje strukture tela (telesni sastav), određuje se razlika između kalendarske starosti i starosti optimalne fizičke forme, brzina starenja (odloženo, normalno ili ubrzano starenje) i biološka starost pojedinca.
Kontrola parametara na kontrolnim pregledima omogućava detaljno praćenje efikasnosti individualnih dijetnih programa u oviru prevencije ili terapije Rezultati se primećuju u strukturi tela i poboljšanju opšteg zdravstvenog statusa i korekcije metaboličkih poremećaja.
4.Biohemijska ispitivanja (biomarkeri)
Neophodne biohemijske analize u cilju primarne i sekundarne prevencije bolesti vezanih za nepravilnu ishranu a koje je neophodno doneti na pregled u zavisnosti od vrste konsultacija:
Biohemijska procena nutritivnog statusa: hematokrit, hemoglobin, gvožđe, leukociti, leukocitarna formula, albumini – u cilju biohemijske procene nutritivnog statusa.
Redukcione dijete: kompletna krvna slika (eritrociti, leukociti, hemoglobin, hematokrit, MCV, trombociti), sedimentacija, serumsko gvožđe, glukoza, lipidogram (ukupni holesterol, trigliceridi, LDL, HDL i non HDL holesterol), bilirubini, AST, ALT, GGT, proteini, urea, kreatinin, mokraćna kiselina, TSH (u dogovoru sa lekarom i nivo vitamina D)
Hiperlipidemije: lipidogram (ukupni holesterol, trigliceridi, LDL, HDL i non HDL holesterol) u cilju određivanja tipa hiperlipidemije, rizika za koronarnu bolest i aterosklerozu i praćenja efekta nutritivne terapije kao osnove u terapiji hiperlipidemija.
Osobe koje piju hipolipidemike: AST, ALT, GGT, kreatin kinaza – za praćenje efekta naših preporuka za ishranu u kombinaciji sa lekovima koje pacijentima poreporučuju endokrinolozi u cilju terapije hiperlipidemija.
Masna jetra: bilirubini,AST, ALT, GGT, alkalna fosfataza, albumini, proteini – u cilju praćenja efekta nutritivne terapije na oboljenja jetre.
Dijabetes: glikemija, HbA1c, analiza urina (aceton, glukoza), u cilju praćenja efekta nutritivne terapije u dijabetesu i kod redukcionih dijeta.
Anemije: kompletna krvna slika (eritrociti, hemoglobin, hematokrit,MCV, trombociti), gvožđe, TIBS, % zasićenosti u cilju dijagnostikovanja anemija (hematološka oboljenja ili usled hroničnih zapaljenjskih oboljenja) i praćenja efekta nutritivne terapije.
Bubrežni bolesnici: urea, kreatitnin, mokraćna kiselina, albumini, proteini, kalijum, kalcijum – u cilju praćenja efekta nutritivne treapije bubrežnih bolesnika pre svega kod pacijenata na hemodijalizi.
Insulinska rezistencija i policistični jajnici: OGGT test sa insulinemijom, nalaz polnih hormona ako su urađeni po nalogu ordinirajućeg lekara.
Reumatoidna oboljenja: leukociti, C-reaktivni protein, sedimentacija, fibrinogen – u cilju praćenja zapaljenskog sindroma kod reumatoidnih oboljenja i planiranja adekvatnog nutritivnog režima kao i analiza mokraćne kiseline kod gihta.
II. Na osnovu nutritivne procene postavlja se NUTRITIVNA DIJAGNOZA.
III. Na osnovu kritičke nutritivne procenei nutritivne dijagnoze sprovodi se individualna medicinsko-nutritivnaterapija- NUTRITIVNA INTERVENCIJA,uz pomoć vodiča za nutritivnu praksu. Vodiči su zasnovani na očekivanim nutritivnim i zdravstvenim efektima.
Individualna medicinsko-nutritivnu terapija – nutritivna intervencija podrazumevaizradu dijetoprofilakse/dijetoterapije za pojedinca – za prvi i kontrolni dolazak. Izrađuju se predlozi/primeri ishrane za različita patološka stanja (lista namirnica i primer jelovnika za jedan dan)
IV. NUTRITIVNI NADZOR podrazumeva praćenje pacijenta kroz kontrolne preglede.

SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU