ODRŽANA TRIBINA ZA RODITELJE UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA GRADA LESKOVCA

ZNAČAJ VAKCINACIJE PROTIV HUMANIH PAPILOMA VIRUSA U CILJU ZAŠTITE REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA MLADIH

18.10.2023. godine u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju održana je otvorena tribina za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola Grada Leskovca. Zahvaljujemo se interesovanju škola za ovaj vid edukacije i razbijanja mitova i zabluda o vakcinaciji protiv humanih papiloma virusa. Preporučenoj vakcini za uzrast dece od 9-19 godina koja se finansira od strane RFZO. Budimo brže od bolesti težeći strategiji SZO ka 90% primarne prevencije za decu iznad 15 godina, 70% sekundarne prevencije (skrining raka grlića materice) do 45 godina i 90% adekvatne terapije i lečenja. Zahvaljujemo se svim direktorima OŠ i SŠ Grada Leskovca koji su dali pun doprinos u mobilizaciji članova Saveta roditelja. Posebna pohvala i visina zadatka pripada sedmoj sili, dragim saradnicima iz svih medija i platformi (RTS Leskovac, TV Leskovac, TV K1, 4TVS, TV Studio MTS, Rešetki, Stav Life, Magazin Sana Life, Dnevnik juga, Jug-info mediji, Jugpresu, Jugmediji,…)

Ove divne tribine ne bi ni bilo da nije bilo jako dobre i uporne koordincije u mobilizaciji roditelja, koja pripada mojoj dragoj saradnici Tatjani Micić, koja je uložila veliki napor i požrtvovanost da odaziv roditelja bude potpun i da punu tehničku podršku.

Posebna zahvalnost pripada CSU u obrazovanju koji su nam ustupili divni prostor i naravno na kraju mojim dragim kolegenicama dr Danijeli Cvetanović i dr Sladjani Cvetanović, koje su dale dušu, sadržinu i suštinu ovoj tribini – Budimo brže od bolesti – sagledane od strane ginekologa, pedijatra i socijalnog medicinara. Mnoge  zemlje su još 2007 godine krenule sa Nacionalnim programima primarne prevencije – aplikacija HPV vakcine (Autralija, Velika Britanija, EU, SAD,…) i na putu su eradikacije karcinoma grlića materice.

Dragi roditelji Jablaničkog okruga, vreme je da se zapitamo gde to mi grešimo i šta gubimo ako propustimo priliku da našu decu zaštitimo od humanih papiloma virusa, jednom od nabezbednijih, najsigurnijih i najefikasnijh vakcina, devetovalentnih koje štite i razvijaju jak imuni odgovor od 9 tipova HPV virusa (Gardasil 9).

HPV VAKCINACIJA JE PRIMARNA PREVENCIJA RAKA GRLIĆA MATERICE, PENISA, ANUSA, USNE DUPLJE…

  https://www.youtube.com/watch?v=p8U_rQ8FgVo

https://www.tv4s.rs/odrzana-tribina-o-znacaju-vakcinacije-protiv-hpv-a/

Tribina o značaju vakcinacije protiv HPV-a sinoć je održana u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu.

Tema tribine je od izuzetnog značaja za unapređenje zdravlja dece i za razumevanje i pojašnjenje razloga važnosti HPV vakcinacije u prevenciji bolesti koje izazivaju Humani papiloma virusi.

Na tribini su roditelji dobili sve odgovore na ovu temu, u direktnom razgovoru sa stručnjacima dr Danijelom Cvetanović, specijalistom ginekologije, Načelnicom Službe zdravstvene zaštite žena u DZ Leskovac, dr Slađanom Cvetanović, specijalistom pedijatrije, Načelnicom Dečijeg dispanzera i prim dr Vanjom Ilić, specijalistom socijalne medicine, Načelnicom Centra za promociju zdravlja u ZZJZ Leskovac.

Prema preporukama SZO, imunizacija protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima preporučuje se kada je prevencija raka grlića materice javnozdravstveni prioritet i kada postoji ekonomska održivost imunizacije u dužem periodu. Rak grlića materice, predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem u Srbiji.

U Srbiji dve žene dnevno umre, a četiri obole od raka grlića materice, na godišnjem nivou oboli preko 1.300, a umre 500 žena,  kazala je dr Danijela Cvetanović, specijalista ginekologije, Načelnica Službe zdravstvene zaštite žena u DZ Leskovac.

Rеpubliка Srbiја ubrаја sе u zеmljе svеtа u којimа је uvеdеnа vаkcinаciја prоtiv оbоljеnjа izаzvаnih humаnim pаpilоmа virusimа (HPV), о trоšкu držаvе, zа pоpulаciјu dеcе, оbа pоlа (dеvојčicе i dеčаci).Vакcinа је, prеко mrеžе institutа i zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе distribuirаnа u dоmоvе zdrаvljа, zа sprоvоđеnjе prеpоručеnе imunizаciје, kazale je  prim dr Vanja Ilić, Načelnica Centra za promociju zdravlja u ZZJZ Leskovac.

Акtivnа imunizаciја prоtiv  HPV sе prеpоručuје коd dеcе stаriје оd dеvеt gоdinа, а prvеnstvеnо коd dеcе sеdmih rаzrеdа оsnоvnih šкоlа (prе prvih sекsuаlnih оdnоsа), tокоm sprоvоđеnjа sistеmаtsкih prеglеdа, као i u sкlаdu sа оdоbrеnim sаžеtкоm каrакtеristiка lека оd strаnе Аgеnciје zа lекоvе i mеdicinsка srеdstvа. Rоditеlji dеcе uzrаstа dо 15 gоdinа sе оbrаćајu izаbrаnоm lекаru dеtеtа u Dоmu zdrаvljа, а dеcа sа nаvršеnih 15 gоdinа živоtа i stаriја, mоgu sе i sаmа јаviti svоm izаbrаnоm lекаru u Dоmu zdrаvljа. HPV vakcine su distribuirane i dostupne i svim domovima zdravlja Jablaničkog okruga.

Opširnije u Vestima TV 4S

https://www.youtube.com/watch?v=lq_8Oitzs3o

https://www.youtube.com/watch?v=m_O60TvvZ5E