Javne nabavke u 2016. godini

12/2016 – Medicinski potrošni materijal
08.09.2016. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 19.09.2016. godine do 11:30 časova


11/2016 – Ogrev
06.09.2016. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 16.09.2016. godine do 11:30 časova


9-1/2016 – Kancelarijski materijal – Papir (partija 1)
02.08.2016. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 11.08.2016. godine do 11:30 časova


7-1/2016 – Održavanje i servisiranje službenih vozila
20.07.2016. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 02.08.2016. godine do 11:30 časova
03.08.2016. – Odluka o dodeli ugovora


4/2016 – Električna energija
19.05.2016. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 30.05.2016. godine do 11:30 časova


3/2016 – Hranljive podloge, biološki i hemijski indikatori
09.05.2016. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
10.05.2016. – Pitanje 1
Rok za dostavljanje ponuda: 20.05.2016. godine do 11:30 časova
26.05.2016. – Odluka o dodeli ugovora
26.05.2016. – Odluka o obustavi postupka za partije 2 i 3


2/2016 – Laboratorijsko posuđe i pribor
22.04.2016. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
28.04.2016. – Pitanje 1, Pitanje 2, Pitanje 3, Pitanje 4, Pitanje 5
05.05.2016. – Pitanje 6, Obaveštenje o produženju roka, Izmenjena konkursna dokumentacija
09.05.2016. – Pitanje 7
Rok za dostavljanje ponuda: 12.05.2016. godine do 11:30 časova
17.05.2016. – Odluka o dodeli ugovora


2a/2016 – Laboratorijska oprema – partija 7
04.04.2016. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
05.04.2016. – Izmenjena Konkursna dokumentacija
15.04.2016. – Pitanje 1
Rok za dostavljanje ponuda: 05.05.2016. godine do 11:30 časova
16.05.2016. – Odluka o obustavi postupka


1a/2016 – Mikrobiološki preparati
25.02.2016. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
17.03.2016. – Pitanje 1
18.03.2016. – Pitanje 2, Pitanje 3, Izmena konkursne dokumentacije
21.03.2016. – Pitanje 4, Obaveštenje o produženju roka, Izmenjena konkursna dokumentacija
22.03.2016. – Pitanje 5
25.03.2016. – Pitanje 6
26.04.2016. – Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Rok za dostavljanje ponuda: 31.03.2016. godine do 11:30 časova


1/2016 – Hemikalije
17.02.2016. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
19.02.2016. – Pitanje 1, Pitanje 2, Izmena konkursne dokumentacije
22.02.2016. – Pitanje 3
23.02.2016. – Pitanje 4
24.02.2016. – Pitanje 5, Pitanje 6
25.02.2016. – Obaveštenje o produženju roka, Pitanje 7
26.02.2016. – Pitanje 8, Pitanje 9
Rok za dostavljanje ponuda: 04.03.2016. godine do 11:30 časova
10.03.2016. – Odluka o dodeli ugovora, Obaveštenje o zaključenom ugovoru