Javne nabavke u 2018. godini

11/18 Medicinski potrošni materijal
Rok za dostavu ponuda do 02.11.2018. god. do  11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora 11/18
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora11/18


10-1/18 Ogrev Partija 1 – Ogrevno bukovo drvo prve klase
Rok za dostavu ponuda do 04.10.2018. god. do  11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 10-1/18
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru


8/18 Odrzavanje i servisiranje sluzbenih vozila sa ugradnjom originalnih rezezvnih delova
Rok za dostavu ponuda do 28.09.2018. god. do  11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 8/18
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


10/18 Ogrev
Rok za dostavu ponuda do 24.09.2018. god. do  11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 10/18
Odluka o obustavi postupka 10/18
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


9/18 Gorivo za motorna vozila
Rok za dostavu ponuda do 04.09.2018. god. do  11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije
Novi rok za dostavljanje ponuda do 10.09.2018. god. do  11.30 h
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


7/18 Kancelarijski materijal
Rok za dostavu ponuda do 29.08.2018. god. do  11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka 7/18
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


5-1/18 Sredstva za DDD poslove Partija 3 – Sredstva za Deratizaciju
Rok za dostavu ponuda do 26.07.2018. god. do do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka 5-1/18
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


6-1/18 Hranljive podloge, biološki i hemijski indikatori
Rok za dostavu ponuda do 19.07.2018. god. do do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka 6-1/18
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


1-4/18 Gradjevinski radovi za adaptaciju tehničkih prostorija
Rok za dostavu ponuda do 13.07.2018. god. do do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka 1-4/18
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


5/18 Sredstva za DDD poslove
Rok za dostavu ponuda do 05.07.2018. god. do 11.30 h

Novi rok za dostavu ponuda 09.07.2018 god. do 11.30 h
Izmena konkursne dokumentacije
Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka 5/18
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


4/18 Laboratorijsko posuđe i pribor
Rok za dostavu ponuda do 29.06.2018. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Odluka 4/18
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


3/18 Električna energija
Rok za dostavu ponuda do 1.06.2018. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


2-1/18 Hemikalije Partija 4 QueEChers
Rok za dostavu ponuda do 29.05.2018. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


1-3/18 Fasadni radovi
Rok za dostavu ponuda do 17.05.2018. god. do 13.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija


6/18 Brzi testovi za aparat “Quanti-Tray Sealer Plus”
Rok za dostavu ponuda do 17.05.2018. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija


12-1/18 Laboratorijska oprema
Rok za dostavu ponuda do 27.04.2018. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija


1-2/18 Fasadni radovi
Rok za dostavu ponuda do 23.04.2018. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka


1a/18 Mikrobiološki preparati partija 36 virusologija 5

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


12/18 Laboratorijska oprema
Rok za dostavu ponuda do 30.03.2018. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka


2/18 Hemikalije
Rok za dostavu ponuda do 26.03.2018. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori #1
Pitanja i odgovori #2
Odluka


2.1.2/18 Merna oprema
Rok za dostavu ponuda do 19.03.2018. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka


1-1/18 Gradjevinski radovi
Rok za dostavu ponuda do 28.02.2018. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


1a/18 Mikrobiološki preparati
Rok za dostavu ponuda do 22.02.2018. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


1/18 Građevinski radovi
Rok za dostavu ponuda do 17.01.2018. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka