Medicinski potrošni materijal

Februar 2019. – Medicinsko potrošni materijal početno stanje
UTROŠAK MATERIJALA  ZA PERIOD  DECEMBAR 2018. GODINE PO SLUŽBAMA
R. BROJ MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
 
Konačno stanje
1 Bris bez tube-endocervikalni sterilni (daktronski) 320
2 Bris bez tube, uretralni 262
3 Komplet za bris 3500
4 Štapići za bris – Drveni 6000
5 Petrijeve PVC šolјe 22925
6 Posuda za urin 1140
7 Igla za špric – Igla za špric sterilna
dimenzije  0.8 h 40
1100
8 Igla za špric – Igla za špric sterilna
dimenzije  0.6 h 25
50
9 Špric – Plastični špric sa klipom od gumice,  sterilan 10 ml, trodelni bez igle 24
10 Špric – Plastični špric sa klipom od gumice,  sterilan 5 ml, trodelni bez igle 850
11 Vata papirna – Celulozna papirna vata nesterilna za jednokratnu upotrebu pakovanje 1kg 5
12 Vata sanitetska – Rolovana sanitetska vata, izrađena  od pamuka i vlakana pamučnog porekla, bela, mekana, čista i hemijski neutralna 1kg 20
13 Rukavice za jednokratnu upotrebu –
Nitrilne rukavice za jednokratnu
upotrebu veličina M  1/100
6
14 Rukavice za jednokratnu upotrebu – veličina S  1/100 1
15 Rukavice za jednokratnu upotrebu – veličina HL  1/100  
16 Gaza sterilna – Sterilna gaza dimenzije
1m, (80cm h 1m) za previjanje rana
 
17 Zavoj kaliko – Zavoj medicinski dimenzije
12 h 5 mm
 
18 Zavoj kaliko – Zavoj medicinski dimenzije
5 h 5 mm
 
19 Zavoj kaliko – Zavoj medicinski dimenzije
8 h 5 mm
0
20 Poveska za vađenje krvi – 0
21 Flaster – Platneni dimenzije 5 m h 2,5 cm 1
22 Hanzaplast  
23 Pinceta  
24 Medicinske makaze – Makaze za gazu 16,18 ili 20 cm  
25 Nastavci – Nastavci za mikropipete žuti 3000
26 Nastavci – Nastavci za mikropipete plavi 850
27 Mikrotitracione pločice – sa U dnom 2
28 Poklopac za mikrotitracione ploče – sa U dnom 2
29 Alkohol 96% 7
30 Destilovana voda 0
31 Lampa HBO 0