Arhive merenja kvaliteta vazduha na teritoriji Leskovca i godišnji izveštaji

2010. godina – godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (PDF dokument preuzmite ovde)


2011. godina


2012. godina


2013. godina


2014. godina – godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (PDF dokument preuzmite ovde)

 

2015. godina – godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (PDF dokument preuzmite ovde)

 
SEPTEMBAR 2015
P U S C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
OKTOBAR 2015
P U S C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBAR 2015
P U S C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DECEMBAR 2015
P U S C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 

2016. godina – godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (PDF dokument preuzmite ovde)

 
JANUAR 2016
P U S C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FEBRUAR 2016
P U S C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
MART 2016
P U S C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
APRIL 2016
P U S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
MAJ 2016
P U S Č P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
JUN 2016
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
JUL 2016
P U S C P S N
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
AVGUST 2016
P U S C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
SEPTEMBAR 2016
P U S C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
OKTOBAR 2016
P U S C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
NOVEMBAR 2016
P U S C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
DECEMBAR 2016
P U S C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

2017. godina – godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (PDF dokument preuzmite ovde)

 
JANUAR 2017
P U S Č P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
FEBRUAR 2017
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
MART 2017
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
APRIL 2017
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MAJ 2017
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
JUN 2017
P U S Č P S N
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
JUL 2017
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
AVGUST 2017
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
SEPTEMBAR 2017
P U S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
OKTOBAR 2017
P U S Č P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
NOVEMBAR 2017
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
DECEMBAR 2017
P U S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

 
2018. godina
 
Na svim mernim mestima ispituju se sledeci parametri:
1. sumpordioksid, cad i azotni oksidi, svakodnevno u 24h uzorku i
2. ukupne taložne materije i teški metali u ukupnim taložnim materijama (Cd, Pb i Zn) jednom mesecno.
 
Leskovac ima sve predispozicije, zbog svog kotlinskog položaja i klimatskih karakteristika, da i kod malih pojedinacnih emisija dode do pojave visokih koncentracija zagadjenja, te se problemu aerozagadenja u Leskovcu mora posvetiti mnogo veca pažnja nego do sada, ne samo u pracenju raznih zagadjivaca vec i u preduzimanju odredjenih mera da se zagadjenje smanji.
 
2019. godina – Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha(PDF dokument preuzmite ovde 2019 – God. izv. o kvalitetu vazduha 1

Detaljnije o metodologiji ispitivanja vazduha

Zavod za javno zdravlje Leskovac vrši ispitivanje aerozagadenja u Leskovcu od novembra 1993. god. Tokom vremena je dolazilo do smanjivanja broja mernih mesta, tako da je broj mernih mesta od 7 (1993. god.) smanjen na jedno (2011. god.).Zavod je 2008. god. akreditovao svoje laboratorije (akreditacioni broj 01 – 260) a novembra 2009. god. je od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja rešenjem br. 353-01-01992/1/2007-02 dobio novo ovlašcenje za vršenje kontrole kvaliteta vazduha u životnoj sredini.Od 01.01.2011. god. Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja finansira ispitivanje kvaliteta vazduha u Leskovcu samo na jednom mernom mestu, dok lokalna samouprava vec nekoliko godina ovakvu vrstu ispitivanja ne finansira. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine nastavice i u 2013.god. sa finansiranjem ispitivanja kvaliteta vazduha na onim mernim mestima koja su ukljucena u državnu mrežu. Za grad Leskovac predvideno je jedno merno mesto, koje je od 01.01.2013. god. premešteno na novu lokaciju i nalazi se u stambeno-poslovnoj zoni, u ulici Bulevar Oslobodenja br. 124 – na Tehnološkom fakultetu (GIS koordinate: s.g.š. 42° 59′ 46″  i  i.g.d. 21° 57′ 10″).

U 2015. god. Zavod za javno zdravlje Leskovac je nastavio sa ispitivanjem kvaliteta vazduha u Leskovcu na jednom mernom mestu (Tehnološki fakultet) koje finansira Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, a od 01.08.2015.god. zapoceto je ispitivanje kvaliteta vazduha na još 3 merna mesta u Leskovcu koje finansira lokalna samouprava:
1. Decji vrtic „Kolibri“
2. Apoteka „Sutjeska“
3. Medicinska škola