Centar za higijenu i humanu ekologiju


Načelnica Centra – dipl. hemičar,spec. toksikološke hemije Tamara Ljubenović: 016/242-969, tamara.ljubenovic@zzjzle.org.rs, higijena@zzjzle.org.rs

Prijemno odeljenje: 016/242-969


 

Centar se bavi prikupljanjem i analiziranjem podataka o faktorima rizika iz životne sredine koji ugrožavaju zdravlje stanovništva, sa posebnim akcentom na analizu faktora rizika u školskoj sredini i uticaju na zdravlje školske dece i omladine kao i predlaganjem mera za rešavanje uočenih problema.

Laboratorije centra (hemijske i mikrobiološka laboratorija) su akreditovane prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 od 2008.god.

Naš akreditacioni broj je: 01 – 260

Kompletan obim akreditacije možete pogledati na sajtu ATS (Akreditacionog tela Srbije) www.ats.rs

Unutrašnja organizacija Centra za higijenu i humanu ekologiju :

Načelnik: Tamara Ljubenović,dipl. hemičar,spec. toksikološke hemije

Odeljenje za uzorkovanje, prijem uzoraka i monitoring

 • Šef odeljenja: Jelena Luković, dipl.inž.tehnologije
 • Kontakt telefon/faks: 016 / 242 – 969
 • E-mail: jelena.lukovic@zzjzle.org.rs
 • Prijem uzoraka: 8.00 – 14.00h
 • Preuzimanje Izveštaja o ispitivanju: 14.00 – 15.00h
 • Na zahtev, izveštaje o ispitivanju izdajemo na engleskom jeziku (za potrebe izvoza hrane)

Odsek za higijenu i humanu ekologiju

 • Šef odseka: Dr Lidija Ristić, spec. higijene
 • e-mail: lidija.ristic@zzjzle.org.rs

Odsek za pravilnu ishranu, zdravstvenu bezbednost hrane i školsku higijenu

 • Šef odseka: dr Predrag Kuzmanović, spec. higijene
 • e-mail:predrag.kuzmanovic@zzjzle.org.rs

Odeljenje za ekotoksikologiju

 • Šef odeljenja: Tamara Ljubenović, dipl.hem. spec.toksikološke hemije
 • e-mail: tamara.ljubenovic@zzjzle.org.rs

Odeljenje za sanitarnu hemiju i instrumentalna ispitivanja

 • Šef odeljenja: Mr Živojin Cakić, dipl. inž. tehnologije
 • e-mail: zivojin.cakic@zzjzle.org.rs

Ostale delatnosti Centra za higijenu i humanu ekologiju:

 • Ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće i sprovođenje nadzora nad centralnim gradskim vodovodima i drugim objektima za javno vodosnabdevanje
 • Ispitivanje kvaliteta vode u javnim bazenima i otvorenim kupalištima
 • Ispitivanje podzemnih voda, površinskih i otpadnih voda
 • Ispitivanje zdravstvene bezbednosti hrane
 • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe
 • Kontrola kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vina, rakije i drugih alkoholnih pića
 • Kontrola kvaliteta vazduha
 • Sanitarno higijenski nadzor škola i kuhinja za ishranu predškolske i školske dece, kao i objekata za proizvodnju i preradu hrane
 • Dezinfekcija vodovodnih instalacija sa izdavanjem atesta za tehnički prijem novoizgrađenih objekata

 

Savetovališni rad ispitivanja individualne uhranjenosti i predlaganje dijeta za saniranje poremećaja ili lečenje bolesti u vezi sa ishranom;

Radno vreme savetovališta: 8.00 – 13.00h svakog dana, uz prethodno zakazivanje pregleda na tel.016 / 242 – 969.

Uput nije potreban. Potrebno je poneti biohemijske analize krvi.

Cena pregleda: Prvi pregled 800,00 din. Kontrolni pregled 400,00 din.

Idi na vrh strane