Centar za DDD poslove

Zavod za javno zdravlje obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije – DDD.

Pored Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji za Zavodom za DDD u Beogradu, u okviru mreže zdravstvenih ustanova ZZJZ Leskovac po potrebi dobija stručno-metodološku pomoć u oblasti DDD od strane Instituta za javno zdravlje Niš.

Kao sastavni deo dokumentacije za ponudu DDD poslova prilažemo i sledeće:

  • Rešenja o stavljanju u promet preparata za dezinsekciju i deratizaciju;
  • Sertifikati tehničara za DDD;
  • Rešenje Saveznog sekretara za rad, zdravstvo i socijalno staranje, kojim se utvrđuje da Zavod za javno zdravlje Leskovac ispunjava propisane uslove za vršenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
  • Rešenje Privrednog suda suda o delatnosti Zavoda za javno zdravlje Leskovac;
  • Ugovor o poslovnoj saradnji između Zavoda za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Beograd i Zavoda za javno zdravlje Leskovac.
  • Sertifikat ISO 9001:2000
U izvođenju DDD poslova sprovodi se  multidisciplinarni pristup (lekar specijalista epidemiologije, dipl ing tehnologije, specijalista toksokologije i građ. tehničar) i timski rad lekara specijalista epidemiologije i medicinskih i sanitarnih tehničara.

Obrasci zahteva za obavljanje DDD usluga:
DDD usluge po ugovoru
DDD usluge na zahtev