Informator o radu

Na osnovu odredaba člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik RS” br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstva za objavljivanje informatora o radu državnog organa (“Sl. glasnik RS” br. 68/10), Zavod za javno zdravlje Leskovac sačinio je dokument “Informator o radu”.
Za tačnost i ažuriranje podataka koje sadrži “Informator o radu” odgovorna je prim. dr Vanja Ilić, referent za postupanje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Kontakt telefon 016/245-219, lok. 116, 016/235-020 e-mal: vanja.ilic@zzjzle.org.rs.

Informator sadrži ažurirane podatke na dan 01.05.2021. godine.
Format: Microsoft Word.
Informator o radu izrađen je ćiriličnim i latiničnim pismom, a na web stranici Zavoda http://www.zzjzle.org.rs može se naći ćirilična verzija ovog dokumenta.
Štampana verzija teksta “Informatora o radu” nije sačinjena, ali se zainteresovanom licu na zahtev i uz plaćene troškove štampanja, dostavlja poslednja ažurirana verzija.

Aktuelna verzija: Informator_o_radu_ZZJZ_Leskovac_2021-5-01

Idi na vrh strane