Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove


Načelnica Centra – dipl. pravnik Dušica Stamenković: 016/242-427, pravna.sluzba@zzjzle.org.rs

Računovodstvo: 016/235-652, racunovodstvo@zzjzle.org.rs


Unutrašnja organizacija:

 • Odsek za upravno-administrativne poslove
 • Odsek za finansijske poslove
 • Odsek za higijenu i održavanje objekta
 • Odsek za usluge transporta i grejanja

Načelnik Službe: dipl. pravnik Dušica Stamenković


Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove obavlja sledeće poslove:

 

 • vrši administrativne i upravno – pravne poslove iz domena radnih odnosa, kadrovske evidencije, zaštite na radu, javnosti rada, predstavljanja i utuživanja, odbrane i protivpožarne zaštite;
 • vrši pravne poslove u smislu izrade nacrta i predloga normativnih akata i drugih dokumenata koje donosi Upravni odbor i Direktor, kao ovlašćeni organi, zatim izrade modela ugovora i drugih akata u pravnom prometu;
 • zastupa Zavod u sudskim sporovima;
 • vrši nadzor i kontrolu nad primenom akata donetih od ovlašćenih organa, naloga, naredbi, i rešenja direktora, kontrolu radne discipline, fizičko obezbeđenje imovine , zaposlenih i korisnika;
 • vrši poslove biblioteke, arhive, prijema i otpremanja materijala poštanskih i drugih pošiljki, poslove daktilografije, kopiranja i umnožavanja pisanog materijala za potrebe svih sektora;
 • vrši administrativne i sekretarske poslove, kao i poslove uspostavljanja telefonskih veza za potrebe svih sektora;
 • vrši knjigovodstvene, finansijko – operativne, magacinske i komercijalne poslove, kao i poslove nabavke za sve sektore;
 • vrši plansko – analitičke i marketinške poslove;
 • vrši poslove organizovanog prevoza ekipa na terenu, kao i održavanje službenih vozila za potrebe svih sektora;
 • vrši pomoćne poslove na čišćenju i održavanju prostorija, pranju laboratorijskog posuđa i održavanju opreme i uređaja.