Centar za promociju zdravlja


Načelnica i PR – Prim. dr Vanja Ilić: 016/235-020, vanja.ilic@zzjzle.org.rs


Prim. dr Vanja Ilić Načelnica Centra
Prim. dr Vanja Ilić Načelnica Centra

Osposobljava ljude da kontrolišu i unapređuju zdravlje, učestvujući i neposredno u sprovođenju programa promocije zdravlja i zdravog načina života. Kombinujući zdravstvenu edukaciju, zdravstvene zaštite i organizacije zdravstvenog sistema koja se preduzima u svrhu unapređenja zdravlja populacije, uz njihovo aktivno učešće. Promoviše zdravlje putem programa koji uključuju celu populaciju u kontekstu svakodnevnog življenja, a ne samo stavljanje fokusa na sprečavanje rizika od specifičnih bolesti. Sarađuje i razvija partnerstvo u društvenoj zajednici na identifikaciji i rešavanju zdravstvenih problema stanovništva.

Promocija

  • promocija zdravlja primenom zdravih stilova života
  • počinje i završava se u zajednici
  • rad sa ljudima, ne za njih
  • orijentacija ka pojedincu i zajednici
  • pozitivni aspekt zdravlja – determinante zdravlja
  • svi sektori društva -> zdravlje i zdrava životna sredina

Orijentacija na stanovništvo – manje na grupacije pod rizikom

  • zdravstveni radnici – uz druge, pomoć u organizaciji zajednice
  • edukacija/rešavanje prioritetnih problema
  • promocija zdravlja -> prevencija oboljenja -> zdrav. zaštita.

Zajedno