Javne nabavke

Plan javnih nabavki donosi Upravni odbor Zavoda, za svaku godinu.
Planovi javnih nabavki nalaze se na sajtu Zavoda, u delu gde se nalaze finansijski izveštaji.
Izveštaji o sprovedenim postupcima javnih nabavki uredno se šalju Upravi za javne nabavke, koja ih i objavljuje na svom Portalu.
Na ovom mestu Zavod oglašava i sve javne nabavke, po postupku predviđenom Zakonom o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012).