Javne nabavke u 2013. godini

6/13 – Hranljive podloge, biološki i hemijski indikatori po partijama
23.10.2013. – Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija
30.10.2013. – Odgovori na pitanja: Pitanje 1
01.11.2013. – Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
05.11.2013. – Odgovori na pitanja: Pitanje 2
05.11.2013. – Izmenjena konkursna dokumentacija: Izmene, Nova konkursna dokumentacija
08.11.2013. – Odgovori na pitanja: Pitanje 3
Rok za dostavljanje ponuda: 18.11.2013. godine, do 12:00


5/13 – Ugalj i ogrevno drvo po partijama 09111100, 03413000
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovori na pitanja: Pitanje 1
Rok za dostavljanje ponuda: 20.09.2013. godine, do 12:00


4/13 – Sredstva za DDD poslove po partijama 90923000
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 05.08.2013. godine, do 11:30


3/13 – Hemikalije po partijama 44832000
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije (25.07.2013.)
Odgovori na pitanja: Pitanje 1, Pitanje 2, Pitanje 3
Rok za dostavljanje ponuda: 01.08.2013. godine, do 11:30


2/13 – Medicinski potrošni materijal 33140000
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 23.07.2013. godine, do 12:00


1a/13 – Mikrobiološki preparati 33696500
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije (04.07.2013.)
Odgovori na pitanja
Rok za dostavljanje ponuda: 25.07.2013. godine, do 11:30


1/13 – Kancelarijski materijal po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 13.06.2013. godine