Primedbe i pohvale korisnika

Poštovani korisnici,
u cilju ostvarivanja prava i povećanja zadovoljstva korisnika naših usluga, na ovoj stranici dajemo Vam mogućnost da nam elektronskom poštom ili u direktnom kontaktu, uputite pohvale, predloge za poboljšanja, primedbe, sugestije i žalbe.

Rukovodilac za upravljanje sistemom kvaliteta u Zavodu za javno zdravlje Leskovac je:
Dipl. ing. Marijana Bogdanović

tel. 064/8648814
mail: marijana.bogdanovic@zzjzle.org.rs
ul. Maksima Kovačevića 11, IV sprat, kancelarija br. 49, Leskovac
Odgovor ćemo Vam dostaviti u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora.

Savetnik za zaštitu prava pacijenata je:
Slaviša Stojiljković

tel. 064/8974023

drustvene.delatnosti@gradleskovac.org

ZA KORISNIKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Prava korisnika zdravstvene zaštite definisana su Zakonom o pravima pacijenata, Sl. glasnik RS broj 45/13. O pravima i odgovornostima pacijenata možete se informisati na ovom linku.
U skladu sa Zakonom, organi lokalne samouprave imenovali su savetnika pacijenata koji će obavljati poslove zaštite prava pacijenata i pružati potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata.

Savet ili informacije o svojim pravima možete zatražiti utorkom, sredom i četvrtkom od 10:00 do 12:00 sati.