Osnovano Udruženje informatičara u zdravstvu Srbije

Ciljevi udruženja su:

  1. KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u skladu sa osnovnim načelima zdravstvene zaštite primenom zdravstvene informatike;
  2. STATUS INFORMATIČARA – Unapređenje profesionalnog i društvenog položaja informatičara u zdravstvu;
  3. INFORMACIONI SISTEMI – Strateški rad na razvoju i unapređenju informacionih sistema u zdravstvu;
  4. OBRAZOVANJE I EDUKACIJA – Strateški rad na planu osposobljavanja stručnog kadra na polju zdravstvene informatike, u saradnji sa akademskim institucijama;
  5. PROMOCIJA INFORMATIKE – Promocija primene informatike na svim nivoima zdravstvene zaštite, u oblasti javnog zdravlja, zdravstvene statistike i biomedicinskih istraživanja;
  6. SARADNJA – Uspostavljanje i kontinuirano unapređenje saradnje sa svim relevantnim akademskim, profesionalnim i državnim institucijama i organizacijama, kako domaćim, tako i međunarodnim;
  7. ZNANJE – Razvoj i kontinuirano unapređenje mehanizama za razmenu znanja, informacija i dobre prakse u sistemu zdravstvene zaštite;
  8. KOMPETENTNOST – Promocija kompetentnosti, odgovornosti, profesionalizma i etičkih vrednosti.

Udruženje će u narednom periodu raditi na omasovljenju članstva i intenziviranju početnih aktivnosti za realizaciju postavljenih ciljeva.