Nedelja imunizacije u Evropi 22-27.4. 2013. godine

Pošto epidemije malih boginja i importovanje divljeg virusa dečije paralize predstavljaju i dalje zajedničke pretnje u oblasti zaraznih bolesti koje se mogu sprečiti imunizacijom za zemlje Evropskog regiona SZO,  neophodno je intenzivirati sve aktivnosti predviđene planovima aktivnosti na održavanju statusa održavanja zemlje bez dečje paralize i eliminacije malih boginja u Republici Srbiji: 
Cilj Evropskog regiona SZO  je eliminacija malih boginja i rubele do  2015. godine u svim zemljama članicama.
1. Dostizanjem i održavanjem visokog nivoa obuhvata ( ? 95%)  sa dve doze vakcinacijom  protiv malih boginja, zaušaka i rubeola pa je iz tih razloga potrebno je kontinuirano    sprovoditi reviziju kartoteka u svim opštinama  i vakcinisati nevakcinisanu i nepotpuno vakcinisanu decu protiv malih boginja, zaušaka i rubeole
SZO je proglasila Evropski region SZO da je oslobođen dečije paralize 2002. godine među kojima je i naša zemlja . Iskorenjivanje ove bolesti na globalnom nivou nije dostignuto, ali u ovom procesu svake godine spašeno je 5 miliona ljudi od obolevanja sa paralizom (procene SZO 2005. godine)
2. Dostizanjem i održavanjem visokog nivoa obuhvata ( ? 95%)   tri doze OPV vakcinacija protiv dečije paralize 
Potrebno je  u cilju održavanja statusa zemlje bez dečje paralize potrebno je   kontinuirano sprovoditi reviziju kartoteke  u svim opštinama i  vakcinisati  nevakcinisanu i nepotpuno vakcinisanu decu protiv dečije paralize .
Dobro funkcionisanje imunizacionog sistema je jedan od ključnih elemenata sa snažan zdravstveni sistem i priprema zemlje za buduće javno zdravstvene izazove.  Obuhvat imunizacijom je jedan od indikatora dostupnosti   primarne zdravstvene zaštite i  procene kapaciteta zdravstvenog sistema.
Investiranjem u humane, tehničke i finasijske resurse za građenje kapaciteta imunizacije, osnažuje se primarna zdravstvena zaštita i stvaraju uslovi da nijedan dečiji život ne bude ugrožen od bolesti koje se mogu prevenirati imunizacijom.

Načelnik Centra za kontrolu i prevenciju bolesti
Dr Jadranka Krasić