Javne nabavke u 2014. godini

9-1/14 – Nabavka novih putničkih vozila sa dizel agregatom po partijama
12.12.2014. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 22.12.2014. godine do 11:30 časova
15.12.2014. – Pitanja i odgovori


9/14 – Nabavka novih putničkih vozila sa dizel agregatom po partijama
21.11.2014. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 05.12.2014. godine do 09:30 časova
5.12.2014. – Odluka o obustavi postupka


8-1/14 – Hemikalije po partijama
12.11.2014. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 28.11.2014. godine do 11:30 časova
18.11.2014. – Izmena


8/14 – Hemikalije po partijama
21.10.2014. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 31.10.2014. godine do 11:30 časova


7-2/14 – Ogrevno bukovo drvo
13.10.2014. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 20.10.2014. godine do 11:30 časova


7/14 – Ogrevno bukovo drvo i ugalj lignit sušeni kocka po partijama
30.09.2014. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 06.10.2014. godine do 11:30 časova


6/14 – Medicinski potrošni materijal po partijama
14.08.2014. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 25.08.2014. godine do 11:30 časova


4/14 – Kancelarijski materijal po partijama
16.06.2014. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 30.06.2014. godine do 11:30 časova
25.06.2014. – Odgovori na pitanja: Pitanje 1


3/14 – Servisiranje i održavanje službenih vozila
15.04.2014. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 09.05.2014. godine do 12:00 časova
29.04.2014. – Odgovori na pitanja: Pitanje 1
29.04.2014. – Izmenjena konkursna dokumentacija: ObavestenjeIzmene


2/14 – Električna energija
24.03.2014. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2014. godine do 11:30 časova


1-1/14 – Gorivo za motorna vozila
04.03.2014. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 17.03.2014. godine do 11:30 časova


1a/14 – Mikrobiološki preparati po partijama
03.03.2014. – Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 09.04.2014. godine do 11 časova
07.03.2014. – Odgovori na pitanja: Pitanje 1
07.03.2014. – Izmenjena konkursna dokumentacija: Izmene