Statistički obrasci

OBAVEŠTENjE ZA VLASNIKE PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNE PRAKSE

Obaveštavamo sve vlasnike (odgovorna lica) privatnih praksi i privatnih zdravstvenih ustanova, da se predaja zbirnih zdravstveno statističkih izveštaja obavlja u Odeljnju statistike i bioinformatike Zavoda za javno zdravlje Leskovac, ul Maksima Kovačevića br. 11 (soba 8, na prvom spratu).

Periodi predaje izveštaja ostaju nepromenjeni, za svaki prethodni kvartal rok je do desetog datuma u narednom kalendarskom mesecu (do 10. januara, 10. aprila, 10. jula, 10. oktobra).

Obaveze:

Prema važećim propisima, svaka zdravstvena ustanova (privatna ili državna) obavezna je da vodi medicinsku dokumentaciju i dostavlja zdravstveno-statističke izveštaje nadležnom zavodu za zaštitu zdravlja (Službeni list SFRJ 13/79, 27/97, Službeni glasnik SRS 14/81, 40/81, 2/80), Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji u oblastima zdravstva

(“Sl. glasnik RS”, br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 – dr. zakon), Pravilnika o obrascima u sistemu zdravstvene zaštite “Sl. glasik RS” br 31/2021 Pravilnik o obrascima u sistemu zdravstvene zaštite . Za teritoriju Jablaničkog okruga nadležan je Zavod za javno zdravlje Leskovac.

Načelo obaveznosti ostvaruje se vođenjem zdravstvene dokumentacije i evidencija, u propisanim rokovima koja je deo stručnog rada i obaveza je zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica, kao i zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i drugih lica ovlašćenih za evidentiranje, prikupljanje, rukovanje i obradu podataka.

Osnovna dokumentacija o resursima u zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi i drugom pravnom licu

Osnovnu dokumentaciju o resursima u zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi i drugom pravnom licu čini:

1) karton zdravstvene ustanove, privatne prakse i drugog pravnog lica;

2) karton zaposlenog sa osnovnim podacima (prezime i ime, JMBG, pol, starost, školska sprema, radno iskustvo);

3) karton opreme;

4) karton građevinskog objekta;

5) karton prostora;

6) karton leka i medicinskog sredstva;

7) karton informaciono-komunikacionih tehnologija.

Za tačnost podatka iz stava 1. ovog člana odgovorno je odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi, odnosno osnivač privatne prakse i odgovorno lice u drugom pravnom licu.

Zavod za javno zdravlje je učinio napor da postojeće zbirne zdravstveno-statističke izveštaje prilagodi privatnicima i izveštavanju o njihovom radu. Zbog toga su u uputstvu navedeni svi zbirni zdravstveno-statistički izveštaji u skraćenom obimu, ali sa propisanim sadržajem obeležja. Individualni izveštaji – prijave su dati u originalnoj formi.

Izveštaji se dostavljaju u propisanim rokovima. U zaglavlju svakog izveštaja mora da se navede naziv firme, njen matični broj i period za koji je izveštaj sačinjen (samo za zbirne izveštaje). Na kraju svakog izveštaja treba navesti datum, pečat i potpis ovlašćenog lica.


Da bismo olakšali preuzimanje izveštaja, pripremili smo samo one izveštaje potrebne za Vašu delatnost. Zato prvo izaberite delatnost Vaše ordinacije, a potom preuzmite potrebne izveštaje.

UPUTSTVA I OBRASCI

Uputstva:

Obrasci:

Stazatističi obrasci: