Statistički obrasci

OBAVEŠTENjE ZA VLASNIKE PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNE PRAKSE

Obaveštavamo sve vlasnike (odgovorna lica) privatnih praksi i privatnih zdravstvenih ustanova, da se predaja zbirnih zdravstveno statističkih izveštaja obavlja u Odeljnju statistike i bioinformatike Zavoda za javno zdravlje Leskovac, ul Maksima Kovačevića br. 11 (soba 8, na prvom spratu).

Periodi predaje izveštaja ostaju nepromenjeni, za svaki prethodni kvartal rok je do desetog datuma u narednom kalendarskom mesecu (do 10. januara, 10. aprila, 10. jula, 10. oktobra).

Obaveze:

Prema važećim propisima, svaka zdravstvena ustanova (privatna ili državna) obavezna je da vodi medicinsku dokumentaciju i dostavlja zdravstveno-statističke izveštaje nadležnom zavodu za zaštitu zdravlja (Službeni list SFRJ 13/79, 27/97, Službeni glasnik SRS 14/81, 40/81, 2/80). Za teritoriju Jablaničkog okruga nadležan je Zavod za javno zdravlje Leskovac.

Zavod za javno zdravlje je učinio napor da postojeće zbirne zdravstveno-statističke izveštaje prilagodi privatnicima i izveštavanju o njihovom radu. Zbog toga su u uputstvu navedeni svi zbirni zdravstveno-statistički izveštaji u skraćenom obimu, ali sa propisanim sadržajem obeležja. Individualni izveštaji – prijave su dati u originalnoj formi.

Izveštaji se dostavljaju u propisanim rokovima. U zaglavlju svakog izveštaja mora da se navede naziv firme, njen matični broj i period za koji je izveštaj sačinjen (samo za zbirne izveštaje). Na kraju svakog izveštaja treba navesti datum, pečat i potpis ovlašćenog lica.


Da bismo olakšali preuzimanje izveštaja, pripremili smo samo one izveštaje potrebne za Vašu delatnost. Zato prvo izaberite delatnost Vaše ordinacije, a potom preuzmite potrebne izveštaje.

UPUTSTVA I OBRASCI

Uputstva:

Obrasci:

Stazatističi obrasci:

Idi na vrh strane