Komisija za unapređenje kvaliteta

A. Pravni osnov formiranja Komisije za unapređenje kvaliteta  rada Zavoda

Na osnovu člana 149. i 203-207. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ br.107/2005., 72/2009., 88/2010., 99/2010., 57/2011. i 119/2012.), Rešenjem direktora Zavoda za javno zdravlje Leskovac (akt broj 1907 od 20.07.2012. godine formirana je postojeća komisija. Broj članova Komisije za unapređenje kvaliteta rada određen je  čl. 40 Statuta Zavoda za javno zdravlje Leskovac i imenuje je direktor iz reda zaposlenih u Zavodu. Sastav Komisije za unapređenje kvaliteta rada čine: Prim.mr.sci.med. dr. Svetislav Krstić, spec. soc. medicine (predsednik), Dr Mila Stojiljković spec. mikrobiologije (član), Tatjana Micić, viša medicinska sestra (član),  Smilja Marinković, sanitarni tehničar (član) i Dipl. inž. tehnol. Marijana Bogdanović (član).

Komisija za unapređenje kvaliteta rada jeste stručno telo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u zdravstvenoj ustanovi.

B. Referentna dokumenta za rad Komisija za unapređenje kvaliteta  rada Zavoda

  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ br.107/2005.; 72/2009., 88/2010., 99/2010., 57/2011. i 119/2012).
  • Pravilnikom o proveri kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Sl.glasnik RS“, br. 35/2011.);
  • Uputstvom o načinu sprovođenja i izveštavanja o unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji koje je propisao Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“ (2011. godina);
  • Statut Zavoda za javno zdravlje Leskovac (20– godina);
  • Strategija Vlade Republike Srbije za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata;
  • Metodološko uputstvo za postupak izveštavanja zdravstvenih ustanova o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“ (2011. godina);

V. Delatnost Komisija za unapređenje kvaliteta  rada Zavoda

Između ostalog delatnost Komisije je da na kraju svake poslovne godine, do 15. februara nakon izveštajne godine a na osnovu parcijalnih izveštaja Načelnika Centara, podnese Izveštaj o pokazateljima kvaliteta rada Zavoda za javno zdravlje Leskovac, Upravnom odboru, Direktoru, Stručnom savetu Zavoda za javno zdravlje Leskovac i Okružnom koordinatoru  za kvalitet rada zdravstvenih ustanova Jablaničkog okruga a u skladu sa Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite („Sl.glasnik RS“, br. 49/10), Pravilnikom o proveri kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Sl.glasnik RS“, br. 35/11), Uputstvom o načinu sprovođenja i izveštavanja o unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji koje je propisao Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“ i Strategijom Vlade Republike Srbije za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata.

Izveštaj Komisije za unapređenje kvaliteta rada sadrži  sledeće elemente:

  • Opšti pokazatelji kvaliteta
  • Obavezni pokazatelji kvaliteta rada koje prati Zavod
  • Integrisani plan stalnog unaprećenja rada Zavoda za javno zdravlje Leskovac za tekuću godinu
  • Integrisani izveštaj  o radu Komisije za unapređenje kvaliteta rada za predhodnu godinu.