Centar za analizu, planiranje, organizaciju zdravstvene zaštite i informatiku sa biostatistikom u zdravstvu


Načelnica Centra: prim. dr Vanja Ilić, spec.socijalne medicine

016/235-020; 245-219 vanja.ilic@zzjzle.org.rs


 

Centar za analizu, planiranje, organizaciju zdravstvene zaštite i informatiku sa biostatistikom u zdravstvu : prati, procenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva Jablaničkog okruga; prati i proučava zdravstvene probleme i rizike po zdravlje stanovništva; predlaže elemente zdravstvene politike, planove i programe sa merama i aktivnostima namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva; vrši procenu efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite; planira razvoj i sprovodi edukaciju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; podstiče razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u Srbiji.


Delatnost Centra za analizu, planiranje, organizaciju zdravstvene zaštite i informatiku sa biostatistikom u zdravstvu

Odeljenje za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite

 • Prati i analizira mrežu vanbolničkih i bolničkih zdravstvenih ustanova, njihovu dostupnost i pristupačnost
 • Prati i analizira organizacionu strukturu vanbolničkih i bolničkih zdravstvenih ustanova
 • Prati i analizira rad i korišćenje vanbolničkih i bolničkih zdravstvenih ustanova u celini, po oblastima zdravstvene zaštite
 • Prati i analizira morbiditet i mortalitet u vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama
 • Prati i analizira broj, strukturu i opterećenost zaposlenih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama
 • Daje mišljenje o opravdanosti prijema novih radnika i planiranih specijalizacija na zahtev zdravstvenih ustanova Jablaničkog okruga
 • Pruža stručno-metodološku pomoć vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama u izradi godišnjih planova rada
 • Daje mišljenje o usklađenosti planova rada sa programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja kao i mišljenje na izvršenje planova rada zdravstvenih ustanova na teritoriji Jablaničkog okruga
 • Prati i analizira troškove obezbeđenih finansijskih sredstava za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Organizuje i učestvuje u sprovođenju redovne spoljne provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe na teritoriji Jablaničkog okruga
 • Analizira primenu kriterijuma za merenje kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama Jablaničkog okruga

Odeljenje za biostatistiku i informatiku u zdravstvu

 • Prati i primenjuje zakone i propise iz oblasti zdravstvene statistike
 • Prikuplja, obrađuje i analizira podatke prema Programu statističkih istraživanja od interesa za celu zemlju, a koji obuhvata :
  • organizacionu strukturu i kadrove
  • rad i utvrđena oboljenja/stanja u zdravstvenim ustanovama
  • o licima lečenim u stacionarnim zdravstvenim ustanovama
  • o porođajima
  • o prekidima trudnoće
  • o umrlim licima
 • Prikuplja i analizira podatke o privremenoj sprečenosti za rad (apsentizam) na teritoriji Jablaničkog okruga
 • Prati i prikuplja statističke izveštaje o radu i morbiditetu iz privatnih zdravstvenih ustanova
 • Prikuplja i analizira demografske karakteristike stanovništva Jablaničkog okruga
 • Izrađuje analizu zdravstvenog stanja stanovništva po opštinama i za Jablanički okrug
 • Izdavanje redovne publikacije “Statistički prikaz zdravstvene delatnosti u Jablaničkom okrugu”
 • Učestvuje u razvoju i implementaciji integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Srbije
 • Učestvuje u razvoju i održavanju resursnih baza podataka ( organizaciona struktura, kadar, oprema, prostor, bolnički lečena lica, registri hroničnih nezaraznih oboljenja, rađanje, pobačaji, umrli, privatni sektor … )
 • Priprema različitih vrsta prezentacija i publikacija