Sistem kvaliteta

Sistem kvaliteta

Unapređenje i razvoj specijalističkog rada u oblasti preventivne medicine, promocije zdravlja i zaštite životne i radne sredine, a posebno u oblasti ispitivanja bezbednosti hrane, zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe, vode za piće i kvaliteta vazduha, površinskih i otpadnih voda, zahtevaju od Zavoda za javno zdravlje Leskovac stalnu brigu o kvalitetu pruženih usluga i pouzdanosti rezultata ispitivanja.

Radi održavanja dobre laboratorijske prakse i unapređenja sistema kvaliteta rada u svim oblastima kojima se naša ustanova bavi, rukovodstvo Zavoda za javno zdravlje Leskovac je od novembra meseca 2019. godine uspostavilo i primenjuje INTEGRISAN SISTEM MENADŽMENTA u celom Zavodu prema zahtevima standarda ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Usled pandemije Covid 19 i velikog angaživanja zaposlenih na poslovima sprečavanja i suzbijanja epidemije, Zavod još uvek nije pokrenuo postupak za dobijanje sertifikata.

Laboratorije za ispitivanje bezbednosti hrane, zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe, vode za piće i kvaliteta vazduha, površinskih i otpadnih voda akreditovana je od stane Akreditacionog tela Srbije i poseduje sertifikat o akreditaciji (01-260) prema zahtevima standarda SRPS  ISO/IEC 17025:2017. (https://www.ats.rs/sr/akreditovane-organizacije/registar)