Lista mikrobioloških usluga koje finansira RFZO

RB Naziv usluge
1 Antistreptolizin O test (ASOT), RF Latex i RF-Waaler-Rose aglutinacioni test
2 Bakteriološki pregled brisa nosa, ždrela, usne duplje, jezika, gingiva
3 Bakteriološki pregled spoljašnjeg ušnog kanala, oka, površinskih rana
4 Bakteriološki pregled brisa spoljašnjih genitalija (vulve, vagine, cerviksa, glansa…) i uretre
5 Bakteriološki pregled brisa dojke (majčinog mleka)
6 Bakteriološki pregled duboke rane, gnoja, punktata, eksudata
7 Bakteriološki pregled brisa analnog otvora
8 Bakteriološki pregled sperme – spermokultura
9 Bakteriološki pregled brisa kože i njenih adneksa (dlaka, nokatna ploča)
10 Bakteriološki pregled intravaskularnih katetera
11 Bakteriološki pregled sputuma, fiberaspirata
12 Bakteriološki pregled likvora
13 Bakteriološki pregled stolice- koprokultura
14 Bakteriološki pregled uzoraka na Neisseria gonorrhoeae
15 Bakteriološki pregled žuči
16 Dokazivanje prisustva toksina Clostridium difficilae u stolici
17 Hemokultura aerobno, anaerobno – automatskim sistemom
18 Ispitivanje antibiotske osetljivosti bakterija
19 Detekcija antigena Helicobacter pylori u stolici – imunohromatografski test
20 Detekcija antitela (IgG, IgM) na Borrelia burgdorferi
21 Detekcija antitela na Brucella spp. (Wright- ova reakcija)
22 Detekcija antitela (IgG, IgA) na Chlamydia trachomatis
23 Detekcija antitela (IgG, IgA) na Helicobacter pylori
24 Direktan pregled bojenog preparata na TBC
25 Detekcija antigena na Chlamydia trachomatis – imunohromatografski test
26 Dokazivanje antigena na Chlamydia trachomatis – DIF metoda
27 Izolacija i ispitivanje antibiotske osetljivosti Ureaplasma. urealyticum i Mycoplasma hominis
28 Pregled vaginalnog brisa na bakterijsku vaginozu
29 Treponema pallidum – hemaglutinacioni test (TPH)
30 Bakteriološki pregled urina – urinokultura
31 Uzimanje biološkog materijala za mikrobiološki pregled
32 Pregled krvi na sifilis – VDRL test
33 Detekcija antigena Rota virusa u stolici – imunohromatografski test
34 Kvalitativno određivanje anti HCV antitela
35 Kvalitativno određivanje antigena i antitela za HIV
36 Kvalitativno određivanje HBs antigena u serumu
37 Određivanje antitela (IgG, IgM) na CMV
38 Određivanje antitela (IgG, IgM) na EBV
39 Kvalitativno određivanje antitela (IgG, IgM) na Varicella-Zoster virus
40 Kvalitativno određivanje antitela (IgG, IgM) na HSV1
41 Kvalitativno određivanje antitela (IgG, IgM) na HSV2
42 Kvalitativno određivanje antitela (IgG, IgA) na Adenovirus
43 Kvalitativno određivanje antitela (IgG, IgM) na Rubella virus
44 Određivanje antitela (IgG, IgM) na Coxackie virus
45 Kvantitativno i polukvantitativno određivanje antitela (IgM) na Hepatitis A Virus
46 Detekcija kopro-antigena Giardia lamblia – imunohromatografski test
47 Detekcija kopro-antigena Cryptosporidium spp – imunohromatografski test
48 Detekcija kopro-antigena Entamoeba histolytica/dispar – imunohromatografski test
49 Detekcija antitela (IgG) na Echinococcus granulosus – kvantitativno, ELISA test
50 Dokazivanje antitela na Echinococcus granulosus – indirektni hemaglutinacioni test
51 Kvantitativno određivanje antitela (IgG, IgM) na Toxoplasma gondii
52 Pregled na Trichomonas vaginalis
53 Pregled perianalnog otiska na helminte
54 Pregled stolice na parazite i crevne protozoe
55 Izolacija gljiva iz strugotina kože i njenih adneksa (dlaka, nokatna ploča)
56 Pregled brisa (nosa, ždrela, usne duplje, jezika, gingiva, spoljašnjeg ušnog kanala, oka, površinskih rana, spoljašnjih genitalija, analnog otvora…) na gljive
57 Pregled i identifikacija dermatofita
58 Pregled ostalih bioloških uzoraka (urin, sputum, stolica…) na gljive
59 Pregled uzoraka iz primarno sterilnih regija na gljive

Važne informacije o radu Centra za mikrobiologiju