Lista mikrobioloških usluga prilikom pružanja usluga prema trećim licima, na lični zahtev, kod neoverenih knjižica i kod neregularno popunjenih uputa

RB Naziv usluge Cena
1 Bakteriološki pregeled bris grla, nosa, usne duplje i jezika – bakteriološki (po uzorku) 360,00
2 Urinokulktura sa ukupnim brojem živih klica 430,00
3 Bakteriološki i mikološki pregled majčinog mleka, sekreta dojke (po uzorku) 350,00
4 Bakteriološki pregled brisa rane, oka, uha (po uzorku) 605,00
5 Hemokultura 900,00
6 Koprokultura – Salmonella, Shigella 600,00
7 Koprokultura – dečija – Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. colli O157 660,00
8 Ispljuvak – bakteriološki, mikološki 560,00
9 Bakteriološki pregled dlaka, promena kože i nokatna ploča 520,00
10 Bakteriološki i mikološki pregled vaginalnog brisa, DMP 799,00
11 Bakteriološki i mikološki pregled cervikalnog brisa i vulve, DMP 799,00
12 Bakteriološki i mikološki pregled uretralnog brisa i brisa glansa DMP 799,00
13 Bakteriološki i mikološki pregled sperme 575,00
14 Perianalni bris, bakteriološki i mikološki pregled 330,00
15 Pregled stolice na crevne parazite i crevne protozoe-nativni preparat 330,00
16 Mikološki pregled – bris grla, nosa, usne duplje, jezika, rane, oka, uva, sputuma, stolice, brisa kože, nokatne ploče, dlaka – po uzorku 350,00
17 Trichomonas vaginalis – nativni preparat 330,00
18 Bakteriološki i mikološki pregled duboke rane, gnoja, punktata, aspirata 950,00
19 AST-test 275,00
20 Latex – test 275,00
21 Walle – Rose 275,00
22 HIV 1.045,00
23 HBs – Ag 1.045,00
24 HCV 1.045,00
25 TPHA 440,00
26 Citomegalo IgG 935,00
27 Citomegalo IgM 935,00
28 Herpes IgG – 1 935,00
29 Herpes IgG – 2 935,00
30 Herpes IgM – 1 935,00
31 Herpes IgM – 2 935,00
32 Epstein – Barr IgG 935,00
33 Epstein – Barr IgM 935,00
34 Rubella IgG 935,00
35 Rubella IgM 935,00
36 Toxoplasmoza IgG 935,00
37 Toxoplasmoza IgM 935,00
38 Lyme Borreliosis IgG 935,00
39 Lyme Borreliosis IgM 935,00
40 Echinococcus (IHA) 3.000,00
41 Helicobacter pylori IgG ili IgA-Elisa 1.300,00
42 Chlamydiae trachomatis (DIF) 1.220,00
43 Chlamydiae trachomatis IgM Elisa 1.116,00
44 Chlamydiae trachomatis IgG Elisa 1.116,00
45 Chlamydiae trachomatis Ag Elisa 1.220,00
46 Mycoplasma hominis i ureaplasma urealiticum 1.800,00
47 Standardni antibiogram 275,00
48 Prošireni antibiogram 385,00
49 Coxacki B virus IgM ili IgG – Elisa 1.200,00
50 Adeno virus IgA ili IgG – Elisa 1.200,00
51 Varicella Zoster virus IgM ili IgG – Elisa 1.200,00
52 Clostridium difficilae dokazivanje produkcije ili prisustva toksina-imunohromatografski test 1.100,00
53 Helicobacter pylori Ag u stolici, imunohromatografski test 1.000,00
54 Rota virus Ag u stolici, imunohromatografski test 1.000,00
55 Perianalni otisak, celofanski bris-parazitološki pregled 350,00
56 Strugotina kože i njenih adneksa (dlake, nokti) – na dermatofite 520,00
57 Crevne protozoe, detekcija Ag u stolici-imunohromatografski test 1.100,00

Važne informacije o radu Centra za mikrobiologiju