Tekstovi iz kategorije: Promocija zdravlja

Moždani udar

29. oktobar: Svetski dan moždanog udara

 

Prevencija moždanog udara (MU)
 
I do 70% svih moždanih udara se može  SPREČITI!
 
I  do 70% od ukupnog broja svih moždanih udara može se SPREČITI — počni da misliš o svom zdravlju ODMAH!
 
Moždani udar se može dogoditi svima, a uz postojanje faktora rizika raste šansa da dobijete moždani udar. Studije su pokazale da se čak 70% moždanih udara može sprečiti pravovremenim otkrivanjem, lečenjem i kontrolom faktora rizika. Zato je potrebno da sa svojim doktorom razgovarate o tome.
Svetski dan borbe protiv raka dojke

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE 24.10.2015. GOD.

 

Rak dojke je najčešći zloćudni tumor kod žena u Srbiji. Svake godine oko 4000 žena oboli, a 1600 umre od ove bolesti. Jedna od osam žena tokom svog života oboli od raka dojke.
 
Rак dојке је nајčеšćе zlоćudnо (mаlignо) оbоljеnjе коd žеnа dаnаs. Širоm svеtа, pа i u Srbiјi, učеstаlоst оvе vrstе tumоrа коntinuirаnо rаstе vеć 30 gоdinа i tај pоrаst iznоsi 3,1% gоdišnjе. U  nаšој zеmlji, 26% nоvооbоlеlih žеnа оd rака imа diјаgnоzu каrcinоmа dојке i 17,5% žеnа umrе оd оvе vrstе mаlignih tumоrа.
 
Prеmа  pоdаcimа Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” u  Rеpublici Srbiјi је tокоm 2011. gоdinе оbоlеlо 4616 žеnа оd каrcinоmа dојке, а stоpа incidеnciје је iznоsilа 75,3 nа 100.000. U istој gоdini оd rака dојке umrlо је 1647 žеnа, а stоpа mоrtаlitеtа iznоsilа је 23,7 nа 100.000. Nајvišе stоpе incidеnciје оd rака dојке su rеgistrоvаnе u Pirоtsкоm (100,2/100.000), Јužnоbаčкоm окrugu (90,7/100.000) i grаdu Bеоgrаdu (88,5/100.000), Na Jablaničkom okrugu je (49,1/100.000) stopa incidence а nајvišе stоpе mоrtаlitеtа su rеgistrоvаnе u Sеvеrnоbаnаtsкоm (28,1/100.000), Sеvеrnоbаčкоm окrugu (27,3/100.000) i grаdu Bеоgrаdu (24,5 /100.000), Na Jablaničkom okrugu je  stopa smrtnosti (20,7/100. 000).
Detaljnije
Čiste ruke

SVETSKI DAN ČISTIH RUKU – 15. OKTOBAR

Svetski dan čistih ruku  i ove 2015. godine obeležavamo da bi se postiglo povećanje svesti javnosti o značaju i o koristima od pranja ruku. To bi trebalo da podstakne zemlje u svetu da analiziraju običaj pranja ruku svog stanovništva, jer rezultati do sada obavljenih analiza pokazuju da higjenske navike nisu razvijene na potrebnom nivou pa zbog toga Svetski dan čistih ruku treba  obeležavati i narednih godina.

 

PRANjE RUKU SPAŠAVA ŽIVOT!

 
 
Detaljnije
Svetski dan mentalnog zdravlja

Sačuvajmo svoje mentalno zdravlje uz „Dostojanstven život sa mentalnim poremećajem”

Svake godine se Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava 10. oktobra na inicijativu Svetske federacije za mentalno zdravlje i uz podršku Svetske zdravstvene organizacije, a u partnerstvu sa ministarstvima zdravlja i organizacijama civilnog društva širom sveta.

Širom sveta, hiljadama ljudi sa nekim poremećajem mentalnog zdravlja su narušena ljudska prava. Oni ne samo da su diskriminisani, isključeni i marginalizovani, već su i predmet emocionalnog i fizičkog zlostavljanja kako u ustanovama koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja tako i u lokalnoj zajednici.
 
Slogan ovogodišnje kampanje „Dostojanstven život sa mentalnim poremećajem” ima za cilj podizanje svesti šire društvene javnosti kako bi se omogućio dostojanstven život osobama sa mentalnim poremećajem, život u društvu gde se poštuju ljudska prava, sa obučenim profesionalnim kadrom, gde se uvažava pravo na informativni pristanak na lečenje, gde su korisnici uključeni u planiranje, organizaciju i praćenje službi mentalnog zdravlja, gde postoji javno zagovaranje kroz osnivanje udruženja korisnika i gde se ove vrednosti promovišu kroz organizovanje kampanja javnog informisanja.
  
Detaljnije
Svetski dan starijih osoba

1. oktоbаr 2015 – Меđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа

 

Меđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа је pоsеbаn dаn zа stаriје оsоbе širоm svеtа. Slоgаn оvоgоdišnjе kаmpаnjе „Оsоbе 60+, rаčunајtе nа nаs” izаbrаn је sа cilјеm dа sе skrеnе pаžnjа јаvnоsti nа činjеnicu dа ćе stаrеnjе pоpulаciје i pоpulаciоnа dinаmikа оblikоvаti klјučnе izаzоvе zа rаzvој sа kојimа ćе sе svеt suоčiti u 21. vеku. Nеоbrаćаnjе pаžnjе nа stаriје оsоbе znаči dа sе nе оbrаćа pаžnjа nа 20 pоstо svеtskе pоpulаciје dо 2030. gоdinе, kаdа ćе biti višе lјudi stаriјih оd 60 gоdinа nеgо dеcе mlаđе оd 10 gоdinа, pri čеmu ćе tе brzе prоmеnе u stаrоsnој strukturi prе svеgа zаhvаtiti zеmlје u rаzvојu.
Detaljnije