Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a, 15. maj 2016. godine

Sećanje na preminule od AIDS-a (side) (International AIDS Candlelight Memorial) je jedna od najstarijah i najvećih mobilizacionih kampanja koja ima za cilj podizanje svesti u vezi sa HIV-om i AIDS-om na globalnom nivou. Koordinator kampanje je Globalni zdravstveni savet (Global Health Council).

Ovogodišnja, 33. kampanja posvećena sećanju na preminule od AIDS-a obeležava se 15. maja u više od stotinu zemalja prigodnim manifestacijama koje imaju za cilj promovisanje globalne solidarnosti i zajedničkih akcija u oblasti HIV infekcije i AIDS-a, pod sloganom „Engage, Educate, Empower”- „Uključi, Nauči, Osnaži!“. Koordinatori kampanje su osobe koje žive sa HIV-om kroz Globalnu mrežu osoba koje žive sa HIV-om (Global Network of People Living with HIV – GNP+).

Danas, kada u svetu više od 37 miliona osoba živi sa HIV-om i dok su milioni ljudskih života izgubljeni, kampanja treba da pokrene što više ljudi, zajednica, vlada i donatora da se uključe u cilju okončanja ove epidemije, da se edukuju sadašnje i buduće generacije o HIV infekciji, lečenju, prevenciji i pružanju podrške, kao i da se osnaže osobe koje žive s HIV-om da se bore za svoja prava da žive bez stigme i diskriminacije.

U borbi protiv stigme i diskriminacije osoba koje žive s HIV-om značajna je uloga ne samo aktuelne politike, zakonodavstva i institucija, već i zajednice u celini. Stigma i diskriminacija prema osobama koje žive sa HIV-om u Srbiji i njihovi uzroci i posledice prožimaju sve nivoe/strukture društva. Stigma i diskriminacija su glavna prepreka u sprovođenju preventivnih aktivnosti, a jedna od posledica je mali broj osoba koje se odlučuju na testiranje na HIV.

U našoj zemlji se ovaj memorijal (International AIDS Candlelight Memorial)   obeležava 13. put pod sloganom „UKLjUČI, NAUČI, OSNAŽI!“ u 25 gradova/opština organizovanjem prigodnih aktivnosti koje su usmerene ka promociji zdravih stilova života i informisanju o dostupnim uslugama na lokalu, prepoznavanju i smanjenju rizičnog ponašanja, promociji značaja pravovremenog testiranja na HIV praćenog savetovanjem kod osoba koje su imale neki rizik u bližoj ili daljoj prošlosti, kao i stvaranju neosuđujućeg okruženja za osobe inficirane HIV-om, odnosno  poštovanju ljudskih prava osoba inficiranih HIV-om na rad, obrazovanje i lečenje.

U okviru ovogodišnjeg obeležavanja Sećanja na preminule od AIDS-a  planirane su ulične manifestacije sa tradicionalnim paljenjem sveća na crvenoj traci u znak pomena na preminule od AIDS-a, promocija i pružanje usluge savetovanja i testiranja na HIV, edukativne radionice, tribine, konferencije za novinare, koncerti, žurke, podela informativno-edukativnog materijala, tradicionalni moleban koji će održati u Beogradu u prostorijama Čovekoljublja, Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve, kao i brojne druge aktivnosti.

Zavod za javno zdravlje Leskovac organizuje performans podom Svetskog dana preminulih od HIV-a 15.5.2016. god . od 17-21 čas ispred Leskovačkog kulturnog centra sa partnerima (OŠ  “Petar Tasić”, Kancelarija za mlade, lokalna samouprava grada Leskovac. Pozivamo zainteresovane da zajedno obeležimo ovaj dan.

Mapa planiranih aktivnosti u sklopu nacionalne kampanje obeležavanja Dana sećanja na preminule od AIDS-a 2015. godine u Republici Srbiji.
Aktuelna epidemiološka situacija u vezi sa HIV infekcijom u Republici Srbiji krajem 2015. godine.

Kancelarija za HIV IZJZ Srbije
Centar za promociju zdravlja
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

U Leskovcu obeležen Dan sećanja na preminule od HIV-a

Dan sećanja na preminule od HIV-a obeležen u Leskovcu, u organizaciji ZZJZ Leskovac, Centra za promociju zdravlja, Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, Crvenog krsta Leskovac, Leskovačkog kulturnog centra, OŠ “Petar Tasić” i OŠ “Kosta Stamenković”. Zahvaljujemo se Jelici, Zoki, Jeleni, Milanu, Nebojši, volonterima Crvenog krsta i medijima (TV Leskovac, TV K1, Jugmediji i Novoj našoj reči), koji su večeras sa nama obeležili ovaj dan i dali punu podršku prevenciji HIV-a “Uključi, nauči, osnaži!”


Folder Gallery Error: Unable to find the directory images/stories/1605/dan-secanja-hiv.