SMU ZA VANREDNU PREPORUČENU IMUNIZACIJU PROTIV COVID-19

Vаnrеdnu prеpоručеnu imunizаciјu prоtiv COVID-19, prеmа nаrеdbi Ministаrstvа zdrаvljа, оrgаnizuјu i sprоvodе nаdlеžnе zdrаvstvеnе ustаnоvе u sкlаdu sа Stručnо-mеtоdоlоšкim uputstvоm Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” zа sprоvоđеnjе vаnrеdnе prеpоručеnе imunizаciје.

Stručnо-mеtоdоlоšко uputstvо zа vаnrеdnu prеpоručеnu imunizаciјu prоtiv COVID-19 zаsnоvаnо је nа prеpоruкаmа Stručnоg коmitеtа zа imunizаciјu (NITAG) i pоrеd dеfinisаnih ciljnih grupа, prеduslоvа i svih nеоphоdnih коrака zа rеаlizаciјu imunizаciје, sаdrži prеpоruке zа primеnu svih trеnutnо dоstupnih vакcinа prоtiv COVID-19, uкljučuјući uzrаst i каtеgоriје stаnоvništvа коd којih sе vакcinе prmеnjuјu, brој dоzа i pоtrеbаn rаzmак izmеđu dоzа, као i коntrаindiкаciје i mеrе оprеzа zа njihоvu primеnu.

Stručnо-mеtоdоlоšко uputstvо prоtiv COVID-19 је оdоbrеnо zа primеnu оd strаnе Nаciоnаlnоg кооrdinаciоnоg timа zа sprоvоđеnjе  imunizаciје prоtiv COVID-19.

Trenutno dostupni podaci pokazuju zašto je neophodno da se vakcinišemo što pre. Pre svega i najbitnije prvom i drugom dozom vakcine. Najveći procenat hospitalizovanih pacijenata su nevakcinisani. Smrtni ishodi su gotovo u 100% kod nevakcinisanih. Posle njih dolaze oni koji su primili Sinofarm u februaru. To govore sve statistike, kojih je jako malo, jer se podaci teško dobijaju. Ali, kada se obuhvati sve to, dobijamo rezultat da posle nevakcinisanih najviše zaraženih i obolelih pacijenata imamo među onima koji su primili dve doze Sinofarma. I kada se inficiraju i razbole, klinička slika vakcinisanih je znatno lakša nego kod onih pacijenata koji nisu vakcinisani. Skorašnji naučni rad domaćih autora to i potvrđuje.

Naučna istraživanja pokazuju da i oni koji su preležali kovid treba da se vakcinišu, jer imaju slabiju i kraću zaštitu nakon prirodne infekcije u poređenju sa vakcinom. Mnogi su primili samo prvu dozu vakcine, iz bilo kog razloga. Možda su bili motivisani idejom da dobiju vaučer ili novčanu nagradu. Dešava se da su se posle toga razboleli, pa je to odloženo, jer im je rečeno da treba da prođe nekoliko meseci, ili nisu stigli, ili su zaboravili. Jako je bitno naglasiti da vakcinisani jednom dozom moraju da prime drugu dozu istog proizvođača. Tek posle šest meseci od te druge doze mogu da razmišljaju o trećoj dozi.

Zvanično uputstvo

Isečak o trećoj dozi vakcine iz stručno-metodološkog uputstva (SMU) za sprovođenje vanredne preporučene imunizacije protiv COVID-19 u Republici Srbiji pripremljenog od strane Ministarstva zdravlja RS, Nacionalnog koordinacionog tima za sprovođenje imunizacije protiv COVID-19, Stručnog komiteta za imunizaciju i Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut:

“Treća (buster) doza vakcine protiv COVID-19 se primenjuje kod osoba kod kojih je od davanja druge doze prošlo najmanje šest meseci, bez obzira na vrstu vakcine koju su primile, a prvenstveno za one koje pripadaju sledećim kategorijama:

  1. Osobe sa imunodeficijencijama i stanjima imunosupresije, primaoci transplantata koštane srži i solidnih organa, osobe na hemodijalizi i osobe koje žive sa primarno ili sekundarno imunosuprimiranim pacijentima,
  2. Osobe starije od 70 godina,
  3. Osobe starije od 60 godina koje stalno borave u domovima za stara lica i drugim ustanovama socijalne zaštite,
  4. Zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite,
  5. Putnici u međunarodnom saobraćaju (napomena: odnosi se na osobe vakcinisane u Republici Srbiji).
  6. Pored ovih kategorija, sve prethodno vakcinisane osobe kod kojih je od davanja druge doze prošlo najmanje šest meseci mogu da prime treću (buster) dozu vakcine protiv COVID-19, pri čemu se ostavlja mogućnost da osoba koja se vakciniše izabere vrstu vakcine koja će biti primenjena kao treća (buster) doza.
    Ukoliko se ruska (Gam-KOVID-Vak) vakcina primenjuje kao treća (buster) doza, u tom slučaju daje se prva komponenta navedene vakcine.”

Kompletno zvanično uputstvo za imunizaciju sa svim detaljima i specifičnim slučajevima pogledajte ovde

Trenutni tok imunizacije u Srbiji

U Srbiji su trenutno dostupne četiri različite vakcine – kineska vakcina (Sinofarm), ruska vakcina (Sputnjik V), američko-nemačka vakcina (Fajzer-Biontek) i engleska (AstraZeneka). Da saznate više o sastavu pomenutih vakcina kao i o sličnostima i razlikama pročitajte članak pregleda svih vakcina. Nacionalni koordinacioni tim za imunizaciju u Srbiji preporučio je za treću dozu vakcine proizvođača Fajzer ili Moderna, koja bi po zvaničnim informacijama u Srbiju trebalo da stigne u oktobru.

Dopunska, odnosno, treća doza vakcine protiv virusa korona počela je da se primenjuje u Srbiji 17. avgusta 2021. godine.

Nezavisno od toga da li spadaju u grupe kojima se preporučuje treća doza, svako može da primi dopunsku dozu ukoliko želi, po isteku šest meseci (180 dana) od druge doze. Nije nužno proveravati antitela, u situaciji kada imamo višak doza, preporuka je svakako da se treća doza primi nakon 180 dana. Svima se ostavlja mogućnost izbora vakcine, polazeći od toga da je bezbedno i moguće primiti dopunsku dozu drugačiju od onih kojima su vakcinisani i revakcinisani. Konačan izbor vakcine građani će saopštiti lekaru, tokom pregleda i konsultacija na vakcinalnom punktu.

Ko u svetu daje treću dozu

Pojedine zemlje već su počele ili su najavile vakcinaciju trećom dozom. Rusija je počela 1. jula imunizaciju u Moskvi zbog Delta soja koji je mnogo zarazniji. U Dubaiju, buster doze su takođe dostupne svima posle šest meseci od druge doze, dok se ljudi u rizičnim grupama kvalifikuju posle svega tri meseca. Treće doze daju se u Izraelu svakom starijem od 40 godina ko je primio drugu dozu najmanje pet meseci ranije. Čile, Urugvaj i Kambodža nude buster doze ljudima koji su imunizovani vakcinama Sinovaka i Sinofarma, počev od starijih ljudi i rizičnih grupa. Na sličan način, Tajland i Indonezija nude treću dozu neke druge vakcine zdravstvenim radnicima imunizovanim Sinovakom, uprkos niskom nivou ukupne pokrivenosti vakcinacijom (8 odsto i 12 odsto).

Ako ste primili dve doze Sinofarm vakcine

U Srbiji je najveći procenat stanovništva vakcinisan kineskom vakcinom Sinofarm u periodu januar-mart 2021g. Ako ste primili dve doze Sinofarm vakcine, preporuka je da se kao treća doza primi iRNK vakcina, tj. vakcina proizvođača Fajzer ili Moderna. Gornja starosna granica za primanje Fajzer vakcine ne postoji, a proveru za to imamo u zapadnim zemljama, koje su prve krenule sa vakcinisanjem najstarijih u domovima za stare.  Značajan je broj osoba u Srbiji od 90-96 godina koje su primile vakcinu Fajzer bez ikakvih nuspojava, pa je opravdano davanje ove vakcine kao treću dozu, bez obzira na to koja je bila za prve dve, kako je Nacionalni koordinacioni tim za imunizaciju u Srbiji i preporučio. Poznato je da Sinofarm vakcina daje slabiji imuni odgovor kod osoba preko 60 godina. Ta grupa ljudi razvija slabiji imunitet i nakon nekoliko meseci ga gotovo uopšte nema ili je dosta oslabio. Upravo starije osobe treba obavezno da prime treću dozu, jer je utvrđeno da čak i kod Fajzer vakcine kod 30% osoba iz grupe preko 60 godina starosti nakon šest meseci zaštita u vidu neutrališućih antitela više ne postoji. Prioritet za primanje treće doze su i pacijenti koji imaju pridružene bolesti. Ali i ostali građani, bez obzira da li su radili kontrolu antitela ili ne, treba da prime treću dozu, nakon šest meseci. Sa terena čujemo da je preporuka nekih lekara da kao treću dozu opet prime vakcinu Sinofarm, ali to nije najbolji savet, ako dve doze nisu razvile zaštitu, malo je verovatno da će treća razviti. Netačne su tvrdnje da ne valja mešati vakcine jer imamo dobre primere naučnih studija i prakse u svetu.

Ako ste primili dve doze Sputnjik V vakcine

Nakon ruske vakcine Sputnjik V, takođe se, kao treća doza preporučuje iRNK vakcina kao najbolji izbor, ali je moguće primiti ponovo Sputnjik V ili bilo koju drugu. Postoji jedna važna napomena ako za treću dozu odaberete još jednom Sputnjik V. Jedino se kod ove vakcine razlikuju prva i druga doza jer sadrže različiti vektor. Onaj ko se odluči da primi Sputnjik V kao treću dozu, savet je da se primi ista kao i prva doza.

Ako ste primili dve doze AstraZeneka vakcine

Za osobe koje su primile vakcinu AstraZeneka još uvek nije došlo vreme za treću dozu, jer nije prošlo 180 dana. Tako da je preporuka za njih, tek kada bude prošao taj period, da prime treću dozu, i to iRNK vakcinu. Ova kombinacija je najčešće korišćena u svetu i dala je veoma dobre rezultate u zapadnim zemljama (Nemačka, Francuska, Velika Britanija). Za one koji su zbog straha ili opreza primili samo jednu dozu vakcine AstraZeneka, takođe važi pravilo da moraju da prime drugu dozu AstraZeneke, jer sistem ne prihavata drugu mogućnost. Informacija dobijena iz Instituta za javno zdravlje Srbije “Batut” je da osobe koje zbog neke ozbiljnije reakcije nakon prve doze AstraZeneka vakcine (ili bilo koje druge vakcine) nisu primili drugu dozu, mogu iz početka da prime prvu i drugu dozu nakon šest meseci, ali drugog proizvođača.

Ako ste primili dve doze Fajzer vakcine

U praksi se pokazalo da osobe koje su primile iRNK vakcinu su razvile najbolji imunitet. Za alfa soj efektivnost je bila 96 odsto, a nešto je niža kod delta soja, ali je isto procenat jako visok – 86. Poznato je da nijedna vakcina ne pruža zaštitu 100%. Očekujemo da nas zaštiti od najtežih oblika bolesti i smrtnih ishoda. Posle šest meseci nakon primljene druge doze vakcine Fajzer, preporuka je da i treća doza bude takođe iRNK vakcina, Fajzer ili Moderna. Pokazano je da treća doza Fajzer vakcine daje još i veći broj antitela nego druga doza. Međutim, kao treća doza nakon vakcine Fajzer, može se kombinovati bilo koja dostupna vakcina. Ako je neko preboleo kovid, pre vakcinisanja, smatra se da će jedna doza vakcine pružiti dovoljnu zaštitu i da nije neophodno primiti drugu nakon tri nedelje već nakon 6 meseci, što će imati ulogu treće doze. Ovo je praksa u državama u kojima nema dovoljno doza vakcina, pa se racionališu.