Predlog mera za sprečavanje i suzbijanje crevnih zaraznih bolesti na područjima ugroženim poplavama i obilnim padavinama

Imajući u vidu vremenske prilike i pojavu poplava na području Jablaničkog okruga, treba pooštriti nadzor nad crevnim zaraznim bolestima i vodosnabdevanjem na pomenutim područjima, što podrazumeva:
1. Pojačan nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i kontrola vođenja protokola zaraznih bolesti i njihovog obaveznog prijavljivanja (uključujući i privatne ordinacije);
2. Uvođenje ALERT sistema za rano otkrivanje epidemija crevnih zaraznih bolesti na osnovu Pravilnika o prijavljivanju zaraznih bolesti i drugih slučajeva utvrđenih Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl. Glasnik 98/05, čl. 8) na teritoriji na kojoj postoji opasnost od pojave epidemija crevnih zaraznih bolesti zbog poplava, uz sprovođenje epidemiološkog ispitivanja;
3. Pojačan nadzor nad društvenim i privatnim objektima kolektivne ishrane sa posebnim naglaskom na predškolske ustanove; edukacija osoblja koja radi na pripremi i distribuciji hrane, kao i osoblja zaduženog za održavanje higijene istih o sprovođenju higijenskog minimuma u procesu rada;  
4. Obilazak i kontrola objekata za javno snabdevanje vodom za piće, u saradnji sa sanitarnim inspektorima Ministarstva zdravlja Republike Srbije uz pooštren nadzor nad objektima za vodosnabdevanje na ugroženim područjima, a izvorišta i bunare koji su poplavljeni ili čija je uža zona sanitarne zaštite ugrožena poplavama isključiti iz sistema vodosnabdevanja;
U cilju pojačanog praćenja zdravstvene ispravnosti vode sa ugroženih izvorišta i bunara vršiti svakodnevno, po potrebi i više puta dnevno,
5. uzorkovanje i bakteriološko i fizičko-hemijsko ispitivanje uzoraka vode, a dok se ne sanirju posledice poplava, stanovništvo ispravnom vodom za piće i pripremu hrane snabdevati iz alternativnih izvorišta, cisterni, flaširanom vodom ili se kao savet preporučuje prokuvavanje vode;
6. Kontinuirano vršiti dezinfekciju vode na izvorištima za vodosnabdevanje koja su u funkciji, tako da se vrednosti rezidualnog hlora u mreži vodovoda i na krajnjim tačkama kreću do 0,5 mg/l;
7. Povećati kontrolu nad indikatorima fekalnog zagađenja vode;
8. U centralnim vodovodnim sistemima, koji nisu isključeni iz sistema vodosnabdevanja, vršiti redovno praćenje kvaliteta i održavanje propisanih koncentracija rezidualnog hlora;
9. Saradnja sa sanitarnim i zdravstvenim inspektorima Ministarstva zdravlja Republike Srbije i redovno izveštavanje nadležne institucije o rezultatima ispitivanja vode za piće;
10. Sprovoditi DDD mere po epidemiološkim indikacijama;
11. Stalno obaveštavati i edukovati stanovništvo putem sredstava javnog informisanja o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, rizicima za nastanak crevnih zaraznih bolesti i sanitarno higijenskim merama koje se sprovode tokom i nakon povlačenja poplave, uz pooštrene mere sprovođenja lične higijene.