U Lebanu voda iz centralnog vodovoda nije za piće i pripremanje hrane

U Lebanu voda iz centralnog vodovoda nije za piće i pripremanje hrane
U narednih nekoliko dana zbog sprovođenja tehničko-tehnoloških mera, ispiranja i dezinfekcije vodovodne mreže, nakon havarije koja se desila na magistralnom cevovodu 01.05.2014.god. usled obilnih padavina, voda se ne sme koristiti za piće i pripremanje hrane.
Stanovnistvo će se snabdevati ispravnom vodom za piće putem cisterni ili flaširanom vodom.
Tehničko-tehnološke mere se intenzivno sprovode kako bi se voda što pre dovela u zdravstveno ispravno stanje.
Nakon sprovedenih mera ZZJZ Leskovac će izvršiti uzorkovanje vode iz distributivne mreže radi provere njene zdravstvene ispravnosti.
Na osnovu dobijenih rezultata, u tri uzastopna uzorkovanja, ZZJZ Leskovac će dati konačno mišljenje da li se voda može koristiti za piće.
Rezultati ispitivanja se redovno ažururaju na sajtu ZZJZ Leskovac.