PREPORUKE ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE NA PREVENCIJI GRIPA

 U cilju sprečavanja širenja gripa, oboljenja slična gripu i respiratornih zaraznih bolesti u Predškolskim ustanovama predlažemo sledeće mere:

 

1. Redovno provetravanje svih prostorija vrtića;
2. Opšte mere prevencije, kao što su držanje odstojanja od najmanje 1 m od drugih osoba, higijena disajnih puteva (pokrivanje nosa i usta prilikom kašljanja i kijanja papirnatom maramicom koju odmah treba nakon upotrebe baciti, a ruke oprati tekućom vodom i sapunom),
3. Generalno čišćenje svih vrtića ;
4. Redovno čišćenje i dezinfekcija svih prostorija vrtića, sa posebnom naznakom na sanitarne čvorove
5. U sanitarnim čvorovima pored točećeg mesta obezbediti dovoljne količine sredstava za održavanje higijene i dezinfekcije ruku dece i upošljenika vrtića;
6. U slučaju postojanja sanitarno tehničkih nedostataka i kvarova u sanitarnim čvorovima iste odmah otkloniti i popraviti;
7. Potrebno je da preventivne sestre u svim vrtićima vrše trijažu dece na prijemu i da decu sa sledećim simptomima ( povišena temperatura, malaksalost, bolovi u mišićima, glavobolja) ne primaju u vrtić.
8. Potrebno je da preventivne sestre u vrtićima ne vrše prijem dece koja su obolela od gripa i oboljenja slična gripu

U Leskovcu dana 14.02.2019

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti