OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU ZA VREME PRAZNIKA

ZA VREME DRŽAVNOG PRAZNIKA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC
NEĆE RADITI DANA 15.02.I 16.02.2019.GODINE
OSIM
CENTRA ZA MIKROBIOLOGIJU KOJI ĆE DEŽURATI DANA 15.02.2019. U VREMENU
od 8h do 12h
(Kontakt telefon dežurne ekipe 016/241-712)

v.d. DIREKTOR ZZJZ LESKOVAC
dr Aleksandra Nikolić