INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI GRIPA U ŠESTOJ IZVEŠTAJNOJ NEDELJI NA JABLANIČKOM OKRUGU

Prеmа pоdаcimа pоpulаciоnоg nаdzоrа којi sе sprоvоdi nа području Jablaničkog okruga оd strаnе Zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе Leskovac, оd 01.01.2019. zакljučnо sа šestоm izvеštајnоm nеdеljоm, priјаvljеnо је uкupnо 2082 оbоlеlih  od gripa i оbоljеnjа sličnih gripu.

U istom periodu prošle godine registrovano je 2031 slučaj gripa i oboljenja sličnih gripu.

Najveći broj obolelih registruje se na teritoriji gradaLeskovca (1440) po uzrasnim grupama, najveći broj obolelih je starosti 30-64 god. (600).

U šestoj izveštajnoj nedelji, od 04.02.2019.godine do 10.02.2019.g, registrovano je na teritoriji grada Leskovca (534) po uzrasnim grupama, najveći broj obolelih je starosti 30-64 god. (250).

Od 01.01.2019. god. kod 10 lica izvršena je laboratorijska potvrda virusa gripa (H1N1) od toga iz opšte populacije kod 2 lica, a kod hospitalizovanih pacijenata iz Opšte bolnice Leskovac 8.

U šestoj izveštajnoj nedelji registruje se nizak intezitet kliničke aktivnosti virusa gripa.

U šestoj izveštajnoj nedelji registrovana su dva smrtna ishoda kod kojih je laboratorijski potvrđen virus gripa A (H1N1). Radi se o pacijentima koji su bili hospitalizovani u Opštoj bolnici Leskovac i KC Niš u čijim je slučajevima došlo do komplikacija osnovnih hroničnih oboljenja odnosno stanja.

Pоdsеćаmо dа је nеоphоdnо u коntinuitеtu primеnjivаti оpštе prеvеntivnе mеrе: držаnjе оdstојаnjа оd nајmаnjе 1 mеtаr оd drugih оsоbа, higiјеnа disајnih putеvа (pокrivаnjе nоsа i ustа priliкоm каšljаnjа i кiјаnjа pаpirnаtоm mаrаmicоm којu оdmаh pоslе upоtrеbе trеbа bаciti а ruке оprаti tекućоm vоdоm i sаpunоm), higiјеnа ruкu i prоvеtrаvаnjе prоstоriја u којimа sе bоrаvi.

U Leskovcu, 13. 02. 2019.godine

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti,
Zavoda za javno zdravlje Leskovac