SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Zavod za javno zdravlje Leskovac ovom prilikom demantuje vest o „alarmantnoj“ situaciji gripa u Opštoj bolnici Leskovac, jer stalno prati i procenjuje epidemiološku situaciju zaraznih i parazitarnih bolesti u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Dana 02.02.2019. godine javnost je putem medija obaveštena o prijavljenoj epidemiji gripa u koronarnoj jedinici Opšte bolnice Leskovac, u kojoj se sprovode sve naložene protivepidemijske mere od strane ZZJZ Leskovac, u koje pored ostalog spada stalno izveštavanje iz Oošte bolnice Leskovac i uzorkovanje laboratorijskog materijala radi identifikacije virusa gripa.
Kao rezultat nadzora i kontrole i nedeljnog uzorkovanja od strane ZZJZ Leskovac kod svih pacijenata Opšte bolnice Leskovac kod kojih je laboratorijski potvrđeno prisustvo virusa gripa, sprovedene su adekvatne mere lečenja a pacijenti sa teškom kliničkom slikom upućeni u KC Niš.
Epidemiološka situacija u Opštoj bolnici Leskovac se svakodnevno prati, analizira i nema mesta panici.
Ovim putem naponjemo činjenicu da pored obolelih od gripa i oboljenja slična gripu, veliki broj građana koji se javi lekaru sa simptomima povišene temperature, kašlja, malaksalosti… su sa dijagnozom akutnih respiratornih infekcija (ARI) koje su u petoj izveštajnoj nedelji registrovane u ZZJZ Leskovac a sa teritorije grada Leskovca – 398 slučajeva a na teritoriji opštine Vlasotince – 216 slučajeva.
Nakon sumiranih i obrađenih podataka za šestu izveštajnu nedelju, Zavod za javno zdravlje Leskovac će iste objaviti na svom zvaničnom sajtu.
S obzirom da su respiratorne zarazne bolesti, a među njima grip, oboljenja slična gripu i druge akutne respiratorne infekcije sezonskog karaktera očekivan je trend porasta ovih oboljenja u zimskim mesecima na šta su zdravstvene službe svih zdravstvenih ustanova spremne kao i godinama unazad.
Stručne službe Zavoda za javno zdravlje Leskovac i dalje stoje na raspolaganju medijima za davanje informacija u cilju zaštite zdravlja stanovništva.

U Leskovcu, 11.02.2019.godine

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti,
Zavoda za javno zdravlje Leskovac