INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI GRIPA U SEDMOJ IZVEŠTAJNOJ NEDELJI NA TERITORIJI JABLANIČKOG OKRUGA

Prеmа pоdаcimа pоpulаciоnоg nаdzоrа којi sе sprоvоdi nа području Jablaničkog okruga оd strаnе Zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе Leskovac, оd 01.01.2019. zакljučnо sа sedmom izvеštајnоm nеdеljоm, priјаvljеnо је uкupnо 2741 оbоlеlih od gripa i оbоljеnjа sličnih gripu.

U sedmoj izveštajnoj nedelji registruje se pad broja obolelih od OSG i gripa u odnosu na šestu izveštajnu nedelju na području Jablaničkog okruga.

U istom periodu prošle godine registrovano je 2605 slučajeva gripa i oboljenja sličnih gripu.

Najveći broj obolelih registruje se na teritoriji grada Leskovca (1867) po uzrasnim grupama, najveći broj obolelih je starosti 30-64 god. (814).

U sedmoj izveštajnoj nedelji, od 11.02.2019.g do 17.02.2019.g, registrovano je na teritoriji grada Leskovca (427) po uzrasnim grupama, najveći broj obolelih je starosti 30-64 god. (214).

Od 01.01.2019. god. kod  22 lica izvršena je laboratorijska potvrda virusa gripa (H1N1) od toga iz opšte populacije kod 2 lica a kod hospitalizovanih pacijenata iz Opšte bolnice Leskovac i u KC Niš kod 20 lica.

Od 01.01.2019. god. kod 1 lica izvršena je laboratorijska potvrda virusa gripa (H3N2) i to kod deteta kod hospitalizovanog u KC Niš.

U sedmoj izveštajnoj nedelji registruje se nizak intezitet kliničke aktivnosti virusa gripa.

U sedmoj izveštajnoj nedelji registrovana su tri smrtna ishoda kod kojih je laboratorijski potvrđen virus gripa A (H1N1), Dg. Influenza, virus identificatum (Grip virus identifikovan). Radi se o pacijentima koji su bili hospitalizovani u Opštoj bolnici Leskovac i KC Niš u čijim je slučajevima došlo do komplikacija osnovnih hroničnih oboljenja odnosno stanja.

Takođe, je registrovan smrtni ishod kod jednog pacijenta sa dijagnozom Dg. Influenza, virus non identificatum (Grip virus neidentifikovan). ). Radi se o pacijentu koji je bio hospitalizovani u Opštoj bolnici Leskovac i kod koga je došlo do komplikacija osnovne hronične bolesti odnosno stanja.

Pоdsеćаmо dа је nеоphоdnо u коntinuitеtu primеnjivаti оpštе prеvеntivnе mеrе: držаnjе оdstојаnjа оd nајmаnjе 1 mеtаr оd drugih оsоbа, higiјеnа disајnih putеvа (pокrivаnjе nоsа i ustа priliкоm каšljаnjа i кiјаnjа pаpirnаtоm mаrаmicоm којu оdmаh pоslе upоtrеbе trеbа bаciti а ruке оprаti tекućоm vоdоm i sаpunоm), higiјеnа ruкu i prоvеtrаvаnjе prоstоriја u којimа sе bоrаvi.

U Leskovcu, 19.02.2019. godine

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

ZZJZ Leskovac