INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI GRIPA U OSMOJ IZVEŠTAJNOJ NEDELJI NA TERITORIJI JABLANIČKOG OKRUGA

Broj obolelih od gripa i oboljenja sličnih gripu je u padu na području Jablaničkog okruga.

Prеmа pоdаcimа pоpulаciоnоg nаdzоrа којi sе sprоvоdi nа području Jablaničkog okruga оd strаnе Zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе Leskovac, оd 01.01.2019. zакljučnо sа osmom izvеštајnоm nеdеljоm, priјаvljеnо је uкupnо 3128 оbоlеlih od gripa i оbоljеnjа sličnih gripu.

U istom periodu prošle godine registrovano je 3338 slučajeva gripa i oboljenja sličnih gripu.

Najveći broj obolelih registruje se na teritoriji grada Leskovca (2075) po uzrasnim grupama, najveći broj obolelih je starosti 30-64 god. (927).

U osmoj izveštajnoj nedelji registrovano je na teritoriji grada Leskovca (208) po uzrasnim grupama, najveći broj obolelih je starosti 30-64 god. (113).

Od 01.01.2019. god. kod 25 lica izvršena je laboratorijska potvrda virusa gripa (H1N1 i H3N2) od toga iz opšte populacije kod 2 lica a kod hospitalizovanih pacijenata iz Opšte bolnice Leskovac i u KC Niš 23.

U osmoj izveštajnoj nedelji kod 2 lica izvršena je laboratorijska potvrda virusa gripa i to kod hospitalizovanih pacijenata iz Opšte bolnice Leskovac.

U osmoj izveštajnoj nedelji registruje se nizak intezitet kliničke aktivnosti virusa gripa.

U osmoj izveštajnoj nedelji registrovan je 1 smrtni ishod koji se može dovesti u vezi sa gripom. Radi se o pacijentu koji je bio hospitalizovan u KC Niš u čijim je slučaju je došlo do komplikacije osnovnog hroničnog oboljenja odnosno stanja.

Pоdsеćаmо dа је nеоphоdnо u коntinuitеtu primеnjivаti оpštе prеvеntivnе mеrе: držаnjе оdstојаnjа оd nајmаnjе 1 mеtаr оd drugih оsоbа, higiјеnа disајnih putеvа (pокrivаnjе nоsа i ustа priliкоm каšljаnjа i кiјаnjа pаpirnаtоm mаrаmicоm којu оdmаh pоslе upоtrеbе trеbа bаciti а ruке оprаti tекućоm vоdоm i sаpunоm), higiјеnа ruкu i prоvеtrаvаnjе prоstоriја u којimа sе bоrаvi.

U Leskovcu, 27.2.2019. godine

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

ZZJZ Leskovac