Clostridium difficile – saopštenje i preporuke

Saopštenje o kretanju obolelih od zapaljenja creva čiji je uzročnik Clostridium difficile (enterocoltis per clostridium dificile-a04.7) u periodu od 01.07.2012. do 31.03.2013. godine na području Jablaničkog okruga

Clostridium difficile u bolničkoj sredini – preporuke