Svetski dan sećanja na preminule od side – 19.maj 2013.

Ovogodišnja, 30. kampanja na globalnom nivou posvećena je sećanju na preminule od side i obeležava se 19. maja u 115 zemalja prigodnim manifestacijama koje imaju za cilj promovisanje globalne solidarnosti i zajedničkih akcija u oblasti HIV infekcije i AIDS-a, sa akcentom na promociju i poštovanje ljudskih prava.

U našoj zemlji se po deveti put obeležava ovaj memorijal u mnogim gradovima organizovanjem prigodnih aktivnosti koje su usmerene ka promociji zdravih stilova života i informisanju o dostupnim uslugama na lokalu, prepoznavanju i smanjenju rizičnog ponašanja, promociji značaja pravovremenog testiranja na HIV praćenog savetovanjem, kao i poštovanju ljudskih prava osoba inficiranih HIV-om na rad, obrazovanje i lečenje, odnosno smanjenju stigme i diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om i prema drugim vulnerabilnim populacijama, a posebno mladima, ženama i decom.

Danas, kada u svetu više od 33 miliona osoba živi sa HIV-om cilj ove kampanje je da pored odavanja počasti preminulima i edukacije stanovništva o HIV-u i AIDS-u, utiče i na donosioce odluka na  lokalnom i nacionalnom nivou, odnosno da uspostavi dijalog u zajednici o značaju i načinima uspešne prevencije HIV infekcije, lečenju, nezi i pružanju podrške osobama koje žive sa HIV-om, ali i stvaranju društvenog okruženja bez stigmatizacije i diskriminacije, dajući nadu novim generacijama.

U borbi protiv stigme i diskriminacije osoba koje žive s HIV-om značajna je uloga ne samo aktuelne politike, zakonodavstva i institucija, već i zajednice u celini. Stigma i diskriminacija prema osobama koje žive sa HIV-om u Srbiji i njihovi uzroci i posledice prožimaju sve nivoe/strukture društva. Stigma i diskriminacija su glavna prepreka u sprovođenju preventivnih aktivnosti, a jedna od posledica je mali broj osoba koje se odlučuju na testiranje na HIV.

Karakteristike HIV/AIDS epidemije u Srbiji do 31. decembra 2012. godine

Od 1985. do  2012. godine registrovano 2850 osoba zaraženih HIV-om. Od ovog broja 1645 (58%) obolelo je od AIDS-a, dok je 1135 umrlo.

Broj registrovanih inficiranih lica u 2012. godini je 125, pri čemu je 42 obolelo od AIDS-a, 17 lica je umrlo.

Karakteristike HIV/AIDS epidemije na području Jablaničkog okruga krajem 2012. godine

Od 1985. do  2012. godine prijavljeno je 18 obolelih od AIDS-a  i 4 nosilaštva na HIV. Od ovog broja 6 lica je umrlo.
Najveći broj obolelih je u opštini Leskovac, kao i najveći broj umrlih
Broj obolelih  muškaraca (16 ) je znatno veći u odnosu na broj obolelih žena (2).

Savetovalište za SIDU Zavoda za javno zdravlje Leskovac oformljeno je septembra 2002. godine. U savetovalištu za SIDU Zavoda, rade dva epidemiologa, dr Jadranka Krasić i dr Zorana Kulić. Savetovalište ima zasebnu prostoriju u kojoj se obavlja rad.

Dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje može se obaviti svakodnevno u od 8 do 15h. Savetovanje i testiranje može se obaviti zajedno, ali se može uraditi i samo savetovanje bez testiranja. Testiranje je tokom cele godine besplatno.

Najveći broj savetovanih i testiranih  je u 2012. godini (134) i 2011. godini (51).
Najveći broj savetovanih i testiranih je uzrasta 30-39 godina, a zatim 20-29 godina.
Najveći broj savetovanih i testiranih je u periodu obeležavanja Svetskog dana borbe protiv SIDE, 1. decembra.
Najveći broj savetovanih i testiranih kao razlog dolaska u svetovalište navodi rizični seksualni konakt.

U trećoj nedelji maja meseca od strane ZZJZ Leskovac održane su sledeće aktivnosti: radionica u školama, predavanje “Šta znamo o SIDI i kako da se zaštitimo”  i  DPST testiranje u višoj poslovnoj školi u Leskovcu.

Dana 20.05.2013.godine u savetovalištu za SIDU ZZJZ Leskovac organizovaće se  celodnevno savetovanje i testiranje u od  8h-19h.

Načelnik Centra za kontrolu i prevenciju bolesti
Dr Jadranka Krasić

Raspored planiranih aktivnosti