Svetski dan bez duvanskog dima – 31. maj 2013.

Sveobuhvatnu zabranu reklamiranja svih duvanskih proizvoda, promociju i sponzorstva, prema Okvirnoj konvenciji za kontrolu duvana (FCTC SZO), potrebno je realizovati u svim zemljama potpisnicama ovog ugovora u roku od pet godina od stupanja na snagu Konvencije. Dokazi pokazuju da zabrana reklamiranja dovodi do smanjenja broja ljudi koji počinju sa pušenjem i povećanjem broja bivših pušača. Statistike pokazuju da je zabrana reklamiranja duvana i sponzorstvo jedan od najefektivnijih načina da se smanji potražnja duvana, a time kontrola duvana.

Većini zemalja nedostaju sveobuhvatne zabrane

Uprkos efikasnosti sveobuhvatnih zabrana, samo 6% svetske populacije je u potpunosti zaštitćeno od reklamiranja duvanske industrije, promocije i sponzorstva u 2010.god. (SZO Izveštaj o globalnoj duvanskoj epidemiji, 2011).

Da bi se smanjila upotreba duvana, sveobuhvatno reklamiranje, promocija i sponzorisanje, potrebno je suprotstaviti se:
• Prevarntskim  i obmanjujućim marketinškim kampanjama duvana;
• smanjiti izloženost mladih duvanskom marketingu;
• neefikasnosti parcijalnih zabrana.

U međuvremenu, sve više i više zemalja realizuje u potpunosti svoje obaveze iz Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO (FCTC), a duvanska industrija pokušava da podrije sporazum i postaje sve agresivnija, uključujući i one da oslabe napore javnog zdravlja u zabrani reklamiranja duvana, promocije i sponzorstva. S druge strane, duvanska industrija koristi sponzorstvo i posebno korporativne društvene odgovornosti da prevari javnost da veruje u njihovu čestitost i dobre namere.

Krajnji cilj Svetskog dana bez duvanskog dima je da doprinese zaštiti sadašnjih i budućih generacija, ne samo sa ovim razornim zdravstvenim posledicama, već i protiv društvenih, ekoloških i ekonomskih upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu.

Specifični ciljevi kampanje 2013 su:
• podstaći zemlje da sprovode SZO FCTC član 13 i smernice za sveobuhvatnu zabranu reklamiranja duvana, promociju i sponzorstva tako da se smanji upotreba duvana,
• uložiti lokalne, nacionalne i međunarodne napore u suprotstavljanju duvanskim industrijama, koje ugrožavaju kontrolu duvana, posebno obratiti pažnju na sveobuhvatnu zabranu reklamiranja duvana, promocije i sponzorstva.

Centar za promociju zdravlja ZZJZ Leskovac, se priključio obeležavanju ovogodišnjeg Svetskog dana mnogobrojnim aktivnostima na prevenciji upotrebe duvana na celom jablaničkom okrugu (predavanja, tribine, izložbe, seminari, konkursi,…). Slogan za jablanički okrug je «Moj dom bez duvanskog dima». Istraživanja upotrebe duvana na jablaničkom okrugu su pokazala da preko 78% stanovništva puši u svojim kućama. Mladi su to najbolje prepoznali u svojim likovnim radovima na zadatu temu «Moj dom bez duvanskog dima». Najbolji radovi će biti nagrađeni na manifestaciji povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima, a naći će se i na Kalendaru javnog zdravlja za 2014.god.

 

 

Centar za promociju zdravlja