Svetski dan borbe protiv tuberkuloze – 24. mart 2013.

Procenjeno je da se u svetu svake godine javlja oko 8,5 miliona novih slučajeva i da oko 2 miliona ljudi umire od tuberkuloze. Od svih slučajeva zabeleženih u Evropskom regionu 80% se nalazi u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza i Rumuniji. Srbija je zemlja sa srednjom stopom i idemo ka tome da uskoro budemo zemlja sa niskom stopom oboljevanja od tuberkuloze. U različitim delovima naše zemlje različite su stope oboljevanja i umiranja, a cilj zdravstvene službe je da se one ujed Svetski dan borbe protiv tuberkuloze pruža mogućnost da se podigne svest o TBC kao i da se podrže napori koji se čine širom sveta u kontroli tuberkuloze.

Poslednjih pet godina Srbija ima najnižu stopu obolelih od TBC u Evropi i najveću stopu izlečenih, a posebno od najtežeg oblika – multirezistentne tuberkuloze. Broj obolelih od tuberkuloze u Srbiji se generalno smanjuje tokom poslednjih sedam godina zahvaljujući projektima kontrole tuberkuloze koji se sprovode uz finansijsku pomoć Globalnog fonda za borbu protiv side, malarije i tuberkuloze koji će trajati do 2015. godine, sa ciljem daljeg smanjenja broja obolelih i unapređenja lečenja ove bolesti.

Borba da se zaustavi tuberkuloza će biti uspešna samo ako lokalni, državni, nacionalni i međunarodni partneri iz svih sektora u društvu udruže resurse i sarađuju na pronalaženju rešenja.

Današnja deca treba da očekuju da vide svet u kome nema obolelih od TBC. Žene i muškarci treba da očekuju da vide svet u kome niko ne umire od tuberkuloze.

Proučavajući pojavu tuberkuloze, u vremenu epidemija širokih razmera, veoma brzo je zapažena povezanost oboljevanja sa socijalno-ekonomskim uslovima i uopšte načinom života ljudi, i tuberkuloza je jedna od prvih bolesti koja je na osnovu toga svrstana u grupu socijalno-medicinskih, iako je zarazna bolest. U našem vremenu prognoza lečenja može biti dobra, ali ne treba zaboraviti da je tuberkuloza nekada imala visoku smrtnost, a i danas ima u slučaju razvoja multirezistentnog oblika (40%). Prema podacima SZO tuberkuloza je danas globalna opasnost i smatra se da je u stanovništvu ima više nego ikada pre. Trenutno je jedna trećina svetske populacije zaražena (inficirana) bacilom tuberkuloze. Zbog čega je to tako? Život savremenog čoveka opterećuju brojni rizici za zdravlje, pogotovo u gradovima, i njihovim delovanjem slabi zdravstveni kapacitet i dobar imunološki odgovor osobe. Neke “nove“ zarazne bolesti, SIDA pre svih, nepravilan način ishrane, duvan, alkohol, droge, hronične bolesti, rastuće siromaštvo i raslojavanje svuda u svetu predstavljaju najvažnije razloge zbog kojih se tuberkuloza vratila kada smo verovali (tokom druge polovine 20. veka) da smo je pobedili. 

U malom zaključku treba obavezno dodati i sledeće: mogućnost da neguje način života u korist svog zdravlja stoji na raspolaganju svakoj osobi –  uz dovoljno znanja, želje i malo truda – i još da se ta mogućnost se nalazi u ličnoj svesti i savesti. Bolja socijalno-ekonomska situacija i solidno obrazovanje mogu povećati, popraviti kvalitet života i svakako smanjiti verovatnoću oboljevanja od bolesti, pa i onda kada se radi o zaraznim bolestima. Ovo je jednostavan način da svi zajedno budemo u pokretu pro-tiv tuberkuloze, i  podrazumeva se u pokretu za zdravlje.

Napredak u globalnoj borbi protiv tuberkuloze ne može da čeka!