Svetski dan voda – 22.mart 2013.

Obeležavanje ovogodišnjeg Svetskog dana voda ima za cilj da poveća svest o značaju, koristima i izazovima koje saradnja u oblasti voda donosi, kao i da neguje partnerstvo, dijalog i udruživanje u ovoj oblasti kao značajan prioritet u 2013. godini. Tema je usmerena i na jačanje međunarodne saradnje u okviru institucija, korisnika, socijalnog i ekonomskog sektora da bi se postigao koncenzus o Održivim ciljevima razvoja do 2015. godine, koji se najviše odnose na potrebe za vodom u budućnosti.

Saradnja u oblasti voda ima etičku, socijalnu, političku, institucionalnu i ekonomsku dimenziju i prepoznaje se kao dobar balans između potreba i prioriteta u ovoj oblasti.

Podaci Svetske zdravstvene organizacije ukazuju da oko 85% populacije u svetu živi u sušnom delu planete, kao i da u mnogim delovima sveta raspoloživost vodenih resursa opada. Oko 780 miliona ljudi u svetu nema pristup vodi, oko 2,5 milijardi ljudi nema pristup adekvatnoj sanitaciji, a šest do osam miliona ljudi godišnje snosi posledice od bolesti nastalih usled kontaminirane vode.

Podaci takođe ukazuju da u svetu postoji 276 međudržavnih reka, a da na teritoriji 148 zemalja protiče jedna ili više njih. U periodu od 1820. do 2007. godine u svetu je potpisano 480 sporazuma o saradnji između zemalja u oblasti međudržavnih reka kako bi se sačuvali vodeni resursi, obezbedila održivost i zaštita životne sredine, kao i zaštita zdravlja ljudi.