8.5.2018. godine Svetski Dan prevencije karcinoma jajnika

UHAPSIMO BOLEST ZAJEDNO!
Svetski dan borbe protiv raka jajnika obeležava se 8. maja, a u Srbiji se taj datum obeležava od 2013. godine, sa ciljem da se gradi osećaj solidarnosti protivove bolesti i skrene pažnja na žene koje žive sa rakom jajnika i kojima je neophodna pomoć i podrška kako bi pobedile ovu tešku bolest.
Od raka jajnika godišnje u svetu 240 000 žena oboli, u Srbiji oko 750 žena, a 150 000 u svetu i oko 450 žena u Srbiji umre.Srbija je prva zemlja u Evropi po smrtnosti raka jajnika.
Rak jajnika ima najvišu stopu smrtnosti od svih ginekoloških karcinoma i da je na sedmom mestu po smrtnosti od svih karcinoma koji pogađaju žene, kao i da na svetu na svaka tri minuta od te bolesti umre po jedna žena. Rak jajnika, koji ugrožava sve žene, ne može se otkriti Papanikolau testom, a život može da spasi svest o ranim, upozoravajućim simptomima bolesti. Broj preventivnih pregleda u Srbiji iz godine u godinu opada,a u narednom periodu će se raditii na unapređenju prevencije i lečenja obolelih od raka jajnika. Ministarstvo zdravlja je donelo Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih ustanova na primarnom nivou kojim je obezbeđen redovan preventivni pregled žena jednom godišnje koji finansira RFZO, kao i preventivni pregledi žena u generativnom periodu od 19 do 45 godine.
Svetski dan borbe protiv raka jajnika obeležava se 8. maja što nas posebno podseća na važnost edukacije žena na ovu vrstu bolesti. Rak jajnika smatra se najsmrtonosnijim od četiri genitalna karcinoma kod žena. Simptomi često ostaju neprepoznati i mešaju se sa bezopasnim smetnjama organa za varenje te ne postoji dovoljno specifičan test kojim bi se bolest otkrila u ranoj fazi. Stoga se ženama preporučuju redovni ginekološki pregledi koji uključuju pregled ultrazvukom (UZV) jednom godišnje.
Postoji nekoliko faktora rizika koji mogu uticati na razvoj karcinoma jajnika kao što su godine starosti, broj trudnoća, lična istorije raka dojke, jajnika, debelog creva ili rektuma, dugoročne upotrebe terapije zamene hormona i gojaznost.
Jedan od faktora rizika je i genetska predispozicija – približno 10 odsto do 15 odsto karcinoma jajnika se razvijaju pod uticajem mutiranih BRCA1 i BRCA2 gena.
U Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije od nedavno može se obaviti BRCA testiranje – kako za zdrave žene, tako i za one kojima je već dijagnostikovan rak jajnika, što ih dalje usmerava na personalizovanu terapiju.
Rano otkrivanje, najbolji je način za smanjenje smrtnosti. Rak jajnika se ne razvija iz prekanceroznih ćelija koje bi se mogle na vreme uočiti kao kod raka grlića materice, za šta postoje metode ranog otkrivanja kao što su Papa test , LBC – ćelijska citologija i Nacionalni preventivni skrining programi. Preporučuju se redovni ginekološki pregledi koji uključuju pregled ultrazvukom ili transvaginalnim ultrazvukom (UZV) jednom godišnje. Određivanje vrednosti tumorskog markera CA-125 iz krvi nije dovoljno osetljiv i specifičan test, ali pomaže kod praćenja rezultata lečenja i ranu detekciju povrakta ili progresije bolesti. Definitivna dijagnoza postavlja se nakon hirurškog zahvata – eksploratorne laparotomije i pregleda tkiva jajnika, okolnih limfnih čvorova i ostalih trbušnih organa.