31. maj Svetski dan bez duvanskog dima 2012. godine – “Uplitanje duvanske industrije”

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) izabrala je „Uplitanje duvanske industrije“ kao temu 31. maja, Svetskog dana bez duvanskog dima 2012. godine (četvrtak).

Kampanja će se fokusirati na raskrinkavanje i suprotstavljanje bezobzirnim i agresivnim pokušajima duvanske industrije da osujeti primenu Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO, jer oni postaju sve intenzivniji kako se povećava broj država koje u potpunosti ispunjavaju obaveze iz ovog međunarodnog ugovora, koji je do sada ratifikovalo 173 zemlje sveta.

Upotreba duvana je vodeći uzrok smrti koji se može uspešno sprečiti. Epidemija upotrebe duvana godišnje u svetu usmrti skoro 6 miliona osoba, a od toga više od 600.000 su nepušači izloženi duvanskom dimu (među njima većina su žene i deca).

Zavod za javno zdravlje Leskovac učestvovaće u javnim manifestacijama koje će se tim povodom odvijati u Beogradu 31. maja 2012. godine. Proglašenje pobednika kampanje Ostavi i pobedi 2012.god. na Jablaničkom okrugu i podela nagrada nagrađenim učenicima likovnog konkursa «Uživam bez duvanskog dima» realizovaće se 07.06.2012. god. u ZZJZ Leskovac sa početkom u 12 časova.

Svetska zdravstvena organizacija je objavila sledeće podatke povodom najave Svetskog dana bez duvanskog dima (http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/announcement/en/):

Duvanska industrija je u prošlosti koristila, a i sada nastavlja da koristi, raznovrsne taktičke poteze kako bi oblikovala i uticala na politiku kontrole duvana:

  • ubrizgava ogromne sume novca, kao svoje filantropske priloge, u socijalne programe u celom svetu da bi formirala pozitivan imidž u javnosti pod maskom korporativne društvene odgovornosti (uključujući se i u programe prevencije pušenja među mladima);
  • utiče na politiku i zakone u oblasti javnog zdravlja, koristeći netačne činjenice koje nisu podržane naučnim dokazima;
  • pokreće parnice protiv država (primer su tužbe protiv država koje su usvojile slikovna i bezlična zdravstvena upozorenja na pakovanjima duvanskih proizvoda);
  • koristi ekonomsku snagu, lobiranje i marketinšku mašineriju, kao i manipulaciju sa medijima da bi diskreditovali naučna istraživanja;
  • finansira neke naučnike i i istraživače, kao i univerzitete (studija koja je nedavno objavljena u časopisu British Medical Journal navodi da je na uzorku 90 univerziteta i 16 medicinskih fakulteta, 39% primilo donacije duvanske industrije).

Potrebno je da se usvoji i u punoj meri primeni član 5.3 Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO. Još u preambuli Okvirne konvnecije o kontroli duvana SZO stoji „potreba da se bude oprezan na svaki pokušaj duvanske industrije da potceni ili potkopa napore u kontroli duvana“. Pored toga, član 5.3 ovog ugovora navodi da pri „uspostavljanju i primeni politike javnog zdravlja u pogledu kontrole duvana, ugovorne strane deluju u cilju zaštite ovih politika od komercijalnih i drugih postojećih interesa duvanske industrije u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom“. Nadalje, vodič za primenu člana 5.3 navodi da se duvanska industrija upliće u brojne oblasti kontrole duvana, te vodič pomaže državama da se sveobuhvatnim i efikasnim merama kontrole duvana zaštite od komercijalnih i drugih postojećih interesa. Države članice Okvirne konvencije o kontroli duvana podstiču se da primene i one mere koje prevazilaze mere predložene u vodičima, prilagođavajući ih sopstvenim prilikama.

Na Svetski dan bez duvanskog dima i tokom cele godine Svetska zdravstvena organizacija će podsticati države da borbu protiv uticaja duvanske industrije stave u središte svojih napora, kako bi se suzbila svetska epidemija upotrebe duvana.

Povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima 2012 Zavod za javno zdravlje je uzeo učešće u protestnoj šetnji u Beogradu, 31. maja 2012. godine, od Trga Republike do Pobednika na Kalemegdanu. Za ovu akciju Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Leskovac je izradio plakat „Želimo Jablanički okrug bez duvanskog dima“. Izradu plakata je pomogla OŠ „Svetozar Marković“ iz Leskovca sa Đačkim parlamentom. U šetnji su učestvovale i ostale zdravstvene ustanove i škole sa teritorije Republike Srbije. Ove godine ovaj dan se obeležio pod sloganom „Uplitanje duvanske industrije“.


Folder Gallery Error: Unable to find the directory images/stories/1205/svetski-dan-bez-duvanskog-dima.