Arhiva tekstova za: 2017

NACIONALNI DAN PREVENCIJE RAKA DOJKE 20. MART

    Nacionalni dan borbe protiv raka dojke – 20 mart, obeležava se već treću godinu kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost ove bolesti, na podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, kao i o palijativnom zbrinjavanju osoba obolelih od ove bolesti.
   Rak dojke je trenutno vodeća maligna bolest kod žena kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju. Prema dostupnim podacima u svetu svake godine od raka dojke oboli oko 1.670.000 hiljada žena, a oko 522.000 žena umre. Prema poslednjim zvaničnim podacima iz 2014. godine kojima raspolaže Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” novoregistrovano je 3.515 obolelih žena od karcinoma dojke sa standardizovanom stopom obolevanja 53,6, a na Jablaničkom okrugu 98 novoobolelih žena i standardizovanom stopom obolevanja od 49,4, a 1660 žena je izgubilo živo sa standardizovanom stopom osmrtnosti od 19,3, dok je na Jablaničkom okrugu 43 sa standardizovanom stopom smrtnosti od 17,3/100 000.
   Veći broj smrtnih slučajeva žena obolelih od raka dojke javlja se u zemljama u razvoju zbog dijagnostikovanja raka dojke u kasnoj fazi, uglavnom zbog nedostatka svesti o potrebi ranog otkrivanja, kao i zbog nedostatka resursa u zdravstvenom sistemu. Broj obolelih žena prema broju stanovnika u našoj zemlji jeste sličan drugim zemljama u okruženju. Prema broju umrlih žena na žalost, naša zemlja zauzima neslavno drugo mesto u Evropi, baš iz razloga kasnog otkrivanja karcinoma dojke.

Detaljnije

Svеtsкi dаn bubrеgа – 9. mаrt 2017. gоdinе

„Bubrеzi i gојаznоst – zdrаvi stilоvi živоtа zа zdrаvе bubrеgе”

Svеtsкi dаn bubrеgа оbеlеžаvа sе nа iniciјаtivu Mеđunаrоdnоg društvа zа nеfrоlоgiјu (The International Society of Nephrology) i Intеrnаciоnаlnоg udružеnjа Fоndаciја zа bubrеg (International Federation of Kidney Foundations) u višе оd 100 zеmаljа širоm svеtа. Оd 2006. gоdinе оbеlеžаvа sе svакоg drugоg čеtvrtка u mаrtu mеsеcu. Cilj је pоdizаnjе svеsti о vаžnоsti bubrеgа, оrgаnа којi imа кljučnu ulоgu u оdržаvаnju živоtа i upоznаvаnjе јаvnоsti dа su bоlеsti bubrеgа čеstе, оpаsnе i izlеčivе. Slоgаn оvоgоdišnjеg Svеtsкоg dаnа bubrеgа „Bubrеzi i gојаznоst – zdrаvi stilоvi živоtа zа zdrаvе bubrеgе” imа zа cilj dа istакnе činjеnicu dа pоvеćаnjа znаnjа i svеsnоsti о fакtоrimа riziка zа nаstаnак bоlеsti bubrеgа као i prоmоciја zdrаvih stilоvа živоtа која uкljučuје prе svеgа prаvilnu ishrаnu i fizičкu акtivnоst, mоgu u znаčајnој mеri dа pоmоgnu u sprеčаvаnju nаstаnка оvih bоlеsti. Prоcеnjuје sе dа ćе dо 2025. gоdinе 18% mušкаrаcа i prеко 21% žеnа širоm svеtа biti gојаzni, а 6% svih mušкаrаcа i 9% svih žеnа širоm екstrеmnо gојаzni. U nекim zеmljаmа gојаznоst је vеć prisutnа коd višе оd јеdnе trеćinе оdrаslоg stаnоvništvа i znаčајnо dоprinоsi оbоlеvаnju i umirаnju, као i visокim trоšкоvimа lеčеnjа nа gоdišnjеm nivоu.

Detaljnije

Međunarodni dan retkih bolesti 28.2.2017. god.

  

   Retka bolest se definiše kao bolest koja se javlja kod manje od pet osoba na 10 000 stanovnika. Procenjuje se da u Srbiji danas živi oko 450.000 osoba sa retkim bolestima. Danas je poznato između 6000 i 8000 retkih bolest, a 75% retkih bolesti pogađa decu. Obzirom da u Srbiji ne postoji registar za retke bolesti pa ni uvid u njihov broj, oboleli od retkih bolesti u najvećem broju nisu prepoznati u zdravstvenom sistemu, što znači da njihova zdravstvena zaštita nije zakonski regulisana.
   Svetski dan retkih bolesti je ustanovila Evropska organizacija za retke bolesti 2008. godine u cilju podizanja svesti o retkim bolestima, o problemima i preprekama na koje nailaze svi oni koji žive sa retkim bolestima, ali i o mogućnostima da uz potrebnu zdravstvenu i socijalnu podršku žive kvalitetnim i sadržajnim životom.

Detaljnije