Informacija o odjavi prijavljene epidemije

          Informacija o odjavi prijavljene epidemije Influenza, virus identificatum na području Jablaničkog okruga

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Leskovac dana 15.03.2017.godine odjavio je epidemiju Influenza,virus identificatum na području Jablaničkog okrug,
• ZZJZ Leskovac i nakon prijave epidemije Influenza,virus identificatum na području Jablaničkog okrug redovno slao uzorke briseva ždrela i nosa Institutu za imunologiju i virusologiju »Torlak« od obolelih u skladu sa stručno metodološkim uputstvom. .Pored laboratorijske potvde virusa influenzae tipa B, potvđen i virus gripa Influenza A(H3)
• .Od prve izveštajne nedelje 2017. (prva nedelja januara) do desete izveštajne nedelje 2017 (druga nedelja marta) odnosno od prijave epidemije do odjave epidemije ukupno je prijavljeno 9132 slučajeva obolelih OSG ili grip na teritoriji okruga, sa najvećim brojem obolelih u gradu Leskovacu 5901 .
• U istom periodu prethodne godine od prve izveštajne nedelje 2016. (prva nedelja januara) do desete izveštajne nedelje 2016 (druga nedelja marta) ukupno je prijavljeno 1695 slučajeva obolelih OSG ili grip na teritoriji okruga, sa najvećim brojem obolelih u gradu Leskovacu 1384 kada nije bila prijavljena epidemija.
• U prvoj izveštajnoj nedelji januara 2017. broj obolelih od OSG i grip je 1477, sa incidencom 650,33%, dok je u desetoj izveštajnoj nedelji marta 2017. broj obolelih OSG ili grip 428, sa incidencom 188,45%. Iz ovog zaključujemo da je došlo do znatnog smanjenja broja obolelih u 10 izveštajnoj nedelji 2017.
• U periodu od početka prijavljene epidemije do odjave incidenca je 4020,54% sa najvećim incidencom u uzrasnoj grupi od 0-4 godina (9045,06%), u uzrastu 5-14 godina (5543,53%) i kod starijih od 65 godina (4120,81%).
• U devetoj i desetoj izveštajnoj nedelji 2017 broj obolelih od OSG i gripa naglo pada,dok u istom izveštajnom periodu kada nije prijavljena epidemija broj obolelih od OSG i gripa raste od 8-10 izveštajnoj nedelji 2016.godine
Na osnovu napred iznetog o broju obolelih od OSG i gripa za sezonu 2016/2017 za navedenu sezonu zaključujemo:
– da je došlo do znatnog smanjenja broja obolelih od OSG i gripa za sezonu 2016/2017.godine za navedeni period i da su se stekli uslovi za odjavu epedemije gripa .
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Leskovac dana 15.03.2017.godine odjavio epidemiju Influenza,virus identificatum na području Jablaničkog okrug, pa iz tih razloga predlaže ukidanje zabrane poseta bolesnicima koji su hospitalizovani u Opštoj bolnici Leskovac.
Procene Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Leskovac da se u narednom periodu očekuju prijave obolelih od OSG i gripa za sezonu 2016/2017.godine ali u znatno manjem broju.