Arhiva tekstova za: 2017

MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA PREMINULE OD HIV-A 21.05.2017.GOD.

 

   
ZAUSTAVIMO  AIDS  ZAJEDNO !
 
 
Sećanje na preminule od AIDS-a (side) (International AIDS Candlelight Memorial) je jedna od najstarijah i najvećih mobilizacionih kampanja koja ima za cilj podizanje svesti u vezi sa HIV-om i AIDS-om na globalnom nivou. Koordinator kampanje je Globalni zdravstveni savet (Global Health Council). 
Ovogodišnja, 34-ta kampanja posvećena sećanju na preminule od AIDS-a obeležava se 21. maja u više od stotinu zemalja prigodnim manifestacijama koje imaju za cilj promovisanje globalne solidarnosti i zajedničkih akcija u oblasti HIV infekcije i AIDS-a, pod sloganom „ENDING AIDS TOGETHER”- „ZAUSTAVIMO AIDS ZAJEDNO!“. Koordinatori kampanje su osobe koje žive sa HIV-om kroz Globalnu mrežu osoba koje žive sa HIV-om (Global Network of People Living with HIV – GNP+). 

XXVII NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA 2017. GODINE

 
                                                        „ОSMEHNI SE ZDRAVO”
 
 
 
Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” sа mrеžоm institutа/zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе i Stоmаtоlоšкim fакultеtоm Univеrzitеtа u Bеоgrаdu оd 15. dо 21. mаја 2017. gоdinе оbеlеžаvајu Nеdеlju zdrаvljа ustа i zubа pоd slоgаnоm „Оsmеhni sе zdrаvо”. 
Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа sе, оd 1991. gоdinе, оbеlеžаvа trаdiciоnаlnо trеćе nеdеljе mаја brојnim акtivnоstimа као štо su јаvnе i drugе mаnifеstаciје u којimа učеstvuје stručnа јаvnоst, аli i оpštа pоpulаciја. Nоsiоci i кооrdinаtоri акtivnоsti tокоm Nеdеljе zdrаvljа ustа i zubа nа nivоu окrugа su окružni instituti i zаvоdi zа јаvnо zdrаvljе, а zа tеritоriјu svаке оpštinе službе stоmаtоlоšке zаštitе dоmоvа zdrаvljа, uz акtivnо učеšćе privаtnе stоmаtоlоšке prакsе, lокаlnе zајеdnicе, privаtnоg sекtоrа i udružеnjа grаđаnа. 

U ZZJZ Leskovac obeležena prva krsna slava sveti Vasilije Ostroški

 

Zaposleni ZZJZ Leskovac su 12.5.2017. god.proslavili svoju prvu slavu Sveti Vasilije Ostroški, nako 87 godina postojanja. Prva domaćica slave v.d. direktor Zavoda dr Aleksandra Nikolić je slavu predala pomoćnici direktora dr Mili Stojiljković. Namesnik Srpske pravoslavne crkve Leskovac sa sveštenicima je osveštao prostorije ZZJZ Leskovac. U prijatnom okruženju zaposlenih sa predstavnicima UO i nadzornog odbora, u slavskoj atmosferi proslavili smo krsnu slavu našeg kolektiva. Neka Sveti Vasilije cuva nasu ustanovu, sve zaposlene, nase pacijente i druge korisnike nasih usluga kao i sve nase porodice! Slava mu i hvala! 

Detaljnije

10. maj – Međunarodni dan fizičke aktivnosti

  ZDRAVLJE SE ČUVA AKTIVNO!

Fizička aktivnost je jedan od kriterijuma za ocenu zdravlja. Ovo potvrđuje i činjenica da je nedostatak fizičke aktivnosti prepoznat kao četvrti vodeći faktor rizika koji globalno dovodi do 3,2 miliona smrtnih slučajeva godišnje.
Naime, fizička neaktivnost predstavlja važan faktor rizika za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti, kakve su kardiovaskularna oboljenja, dijabetes  i maligne bolesti. S druge strane, nedostatak fizičke aktivnosti u dečjem uzrastu ima negativan uticaj na telesni razvoj i može uzrokovati nastanak širokog spektra koštano-zglobnih deformiteta.
Kontinuirani pad fizičke aktivnosti prisutan je u sve više zemalja širom sveta. Globalno gledano, 23% odraslih i čak 81% školaraca uzrasta od 11 do 17 godina nisu dovoljno fizički aktivni.

Detaljnije

IV Globalna nedelja bezbednosti na putevima UN

USPORI I SAČUVAJ SVOJE ŽIVOTE

Svake godine 1,25 miliona ljudi pogine u saobraćajnim nezgodama na putevima, a između 20 i 50 miliona biva lakše ili teže povređeno. Povrede u saobraćaju predstavljaju vodeći uzrok smrti dece i mladih uzrasta 5-29 godina.
Podaci Svetske zdravstvene organizacije ukazuju da je prevelika ili neprilagođena brzina osnovni uzročnik skoro svakog trećeg smrtnog ishoda u saobraćajnim nezgodama širom sveta. U Evropi gotovo 50% poginulih čine ranjivi učesnici u saobraćaju – pešaci, biciklisti ili motociklisti.
Brojne studije ukazuju da se u proseku 40-50% vozača ne pridržava propisanih ograničenja brzine. Vozači muškog pola, mladi vozači ili oni pod uticajem alkohola češće učestvuju u saobraćajnim nezgodama izazvanim neodgovarajućom brzinom.

Detaljnije

Međunarodni dan prevencije raka jajnika

 
 
Svetski dan borbe protiv raka jajnika obeležava se sa ciljem da se skrene pažnja na žene koje žive sa rakom jajnika i kojima je neophodna pomoć i podrška kako bi pobedile ovu tešku bolest.
Od raka jajnika godišnje u svetu 250 000 žena oboli, u Srbiji oko 900 žena, dok a 140 000 u sveti i oko 450 žena u Srbiji umre.Srbija je prva zemlja u Evropi po smrtnosti raka jajnika. Statistike pokazuju da samo 45% žena sa rakom jajnika ima šanse da preživi 5 godina, u poređenju sa ženama sa rakom dojke gde je taj procenat do 89%.
Svetski dan borbe protiv raka jajnika obeležava se 8. maja, a u Srbiji se taj datum obeležava od 2013. godine.
Najsmrtonosniji malignitet među kancerima genitalnih organa, ne samo kod nas, nego i u svetu.

5. maj SVETSKI DAN HIGIJENE RUKU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

 
Sačuvajte živote – operite ruke
 
    
  Svake godine, 5. maja, obeležava se Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama. Ove godine, osnovna poruka je da je higijena ruku od velikog značaja u borbi protiv antibiotske rezistencije “Borba protiv antibiotske rezistencije je u vašim rukama” Bоlničке infекciје su јеdаn оd nајčеšćih nеžеljеnih dоgаđаја vеzаnо zа zdrаvstvеnu nеgu, а stvаrаn brој pаciјеnаtа sа bоlničкоm infекciјоm је tеšко utvrditi zbоg tеšкоćа u priкupljаnju pоuzdаnih pоdаtака. Ipak, Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја i drugе instituciје које sе bаvе оvim prоblеmоm, nаglаšаvајu dа је prоblеm bоlničкih infекciја nаrоčitо izrаžеn u zеmljаmа u rаzvојu. Vеćinu bоlničкih infекciја је mоgućе prеvеnirаti sprоvоđеnjеm pоstupака higiјеnе ruкu zаpоslеnih, u prаvо vrеmе i nа prаvi nаčin. U cilju оbеlеžаvаnjа 5. mаја, Dаnа čistih ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа, Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја је zа оvu gоdinu pокrеnulа iniciјаtivu zа кrеirаnjе Акciоnih plаnоvа zа pоbоljšаnjе sprоvоđеnjа mеrа higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа, којi bi bili urаđеni nа оsnоvu sаmоprоcеnе.