MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA PREMINULE OD HIV-A 21.05.2017.GOD.

              Danas, kada se procenjuje da u svetu više od 37 miliona osoba živi sa HIV-om i dok su milioni ljudskih života izgubljeni (35 miliona osoba je umrlo od  AIDS-a od početka epidemije osamdesetih godina prošlog veka, od kojih 1,1 milion u 2015. godini), kampanja treba da pokrene što više ljudi, zajednica, vlada i donatora da se uključe u cilju okončanja ove epidemije, da se edukuju sadašnje i buduće generacije o HIV infekciji, lečenju, prevenciji i pružanju podrške, kao i da se osnaže osobe koje žive s HIV-om da se bore za svoja prava i da žive bez stigme i diskriminacije.
            U svetu je krajem 2015. godine više od 18 miliona osoba inficiranih HIV-om je bilo na antiretrovirusnoj terapiji što je dvostruko više nego 2010. godine, odnosno čak 22 puta više nego 2000. godine, ali i dalje to je manje od polovine svih osoba inficiranih HIV-om u svetu. U skladu sa najnovijim preporukama SZO svih 37 miliona osoba koje žive sa HIV-om treba da budu na ARV terapiji, odnosno lečenje treba započeti čim se HIV infekcija dijagnostikuje da bi efekti terapije bili ne samo dobrobit za osobe inficirane HIV -om, u smislu dugog i kvalitetnog života,  već i da bi se redukovao prenos HIV-a na druge osobe.  
            U cilju eliminacije HIV infekcije kao javno-zdravstvenog problema potrebno je da u svakoj zemlji do 2020. godine 90% svih osoba inficiranih HIV-om treba da bude dijagnostikovano, zatim da 90% dijagnostikovanih HIV + osoba treba da bude na lečenju antiretovirusnim lekovima i da 90% osoba na lečenju ima nemerljivu količinu virusa u krvi. Ako bi se dostigli globalni ciljevi moglo bi da se spreči da 21 milion osoba umre od AIDS-a, odnosno da se spreči da se 28 miliona osoba inficira HIV-om do 2030. godine.
            U zapadnoj Evropi polovina novodijagnostikovanih osoba inficiranih HIV-om je dijagnostikovana  u kasnom stadijumu HIV infekcije, slično kao i u našoj zemlji. Kasno postavljena dijagnoza HIV infekcije je povezana sa povećanim rizikom od obolevanja i umiranja, slabijim odgovorom na terapiju, povećanim troškovima zdravstvene zaštite i povećanim rizikom za dalje prenošenje. Kasno dijagnostikovana HIV infekcija znači da osoba ima 11 puta veću verovatnoću da umre unutar godinu dana od testiranja nego ako je testirana nakon prve izloženosti HIV-u. 
          U borbi protiv stigme i diskriminacije osoba koje žive s HIV-om značajna je uloga ne samo aktuelne politike, zakonodavstva i institucija, već i zajednice u celini. Stigma i diskriminacija prema osobama koje žive sa HIV-om u Srbiji i njihovi uzroci i posledice prožimaju sve nivoe/strukture društva. Stigma i diskriminacija su glavna prepreka u sprovođenju preventivnih aktivnosti, a jedna od posledica je mali broj osoba koje se odlučuju na testiranje na HIV.
             U našoj zemlji se ovaj memorijal (International AIDS Candlelight Memorial)   obeležava 14-ti put pod sloganom „ZAUSTAVIMO AIDS ZAJEDNO“ u nekoliko gradova/opština organizovanjem prigodnih aktivnosti koje su usmerene ka promociji zdravih stilova života i informisanju o dostupnim uslugama na lokalu, prepoznavanju i smanjenju rizičnog ponašanja, promociji značaja pravovremenog testiranja na HIV praćenog savetovanjem kod osoba koje su imale neki rizik u bližoj ili daljoj prošlosti, kao i stvaranju neosuđujućeg okruženja za osobe inficirane HIV-om, odnosno poštovanju ljudskih prava osoba inficiranih HIV-om na rad, obrazovanje i lečenje .
        U okviru ovogodišnjeg obeležavanja Sećanja na preminule od AIDS-a  planirane su ulične manifestacije sa tradicionalnim paljenjem sveća na crvenoj traci u znak pomena na preminule od AIDS-a, promocija i pružanje usluge savetovanja i testiranja na HIV, edukativne radionice, tribine, konferencije za novinare, podela informativno-edukativnog materijala, tradicionalni moleban koji će održati u Beogradu u prostorijama Čovekoljublja, Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve, kao i brojne druge aktivnosti koje će realizovati instituti/zavodi za javno zdravlje i udruženja uz podršku Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i Instituta za javno zdravlje Srbije.
           U Zavodu za javno zdravlje Leskovac od septembra 2002. godine pri Centru za kontrolu i prevenciju boleasti radi Savetovalište za SIDU. U savetovalištu za SIDU Zavoda, rade dva epidemiologa, dr Jadranka Krasić i dr Zorana Kulić.   Savetovalište ima zasebnu prostoriju u kojoj se obavlja rad. 
Dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje može se obaviti svakodnevno u od 8 do 15h. Savetovanje i testiranje može se obaviti zajedno, ali se može uraditi i samo savetovanje bez testiranja. ZZJZ Leskovac ima obučene savetnike  i medicinske tehničare obučene za rad brzim testovima. Testiranje je tokom cele godine besplatno. 
 Do današnjeg dana kroz savetovalište je prošlo ukupno 548 lica. Svi oni koji žele da saznaju nešto više o HIV infekciji i AIDS-u ili imaju bilo kakve nedoumice u vezi sa ovom bolešću mogu se javiti ovom savetovalištu. 
Najveći broj obolelih je u opštini Leskovac, kao i najveći broj umrlih
Broj obolelih  muškaraca (18) je znatno veći u odnosu na broj obolelih žena (2).
U savetovalištu DPST ZZJZ Leskovac u  2016 .godini  savetovano i testirano  je na HIV 74 lica  
Najveći broj savetovanih i testiranih je uzrasta 30-39 godina, a zatim 20-29 godina.
Najveći broj savetovanih i testiranih je u periodu obeležavanja Svetskog dana borbe protiv SIDE, 1. decembra. 
Najveći broj savetovanih i testiranih kao razlog dolaska u svetovalište navodi rizični seksualni konakt.
U trećoj nedelji maja meseca od strane ZZJZ Leskovac održane su sledeće: 
U savetovalištu za SIDU ZZJZ Leskovac 
-Dana 19.05.2017.godine organizovaće se  celodnevno savetovanje i testiranje u od  8h-19h.
-Dana 20.05.2017.godine organizovaće se  savetovanje i testiranje u od  8h-15h.
-Performans  ispred D. Kulture  grada Leskovca dana 21.05.2017 u vremenu od 17-21 sati 
 
 

Podaci preuzeti sa sajta IZJZ Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“i Izveštaja Centra za kontrolu i prevenciju bolesti ZZJZ Lesakovac.
 
U Leskovcu obeležen Dan sećanja na preminule od HIV-a
 
21.5.2017. god ispred Leskovačkog kulturnog Centra izveden je performans povodom Dana sećanja na preminule od HIV-a.
Zahvaljujemo se svim našim saradnicima: Crvenom Krstu Leskovac, OŠ “Kosta Stamenković”, Uniji Đačkog parlamenta Gimnazije Leskovac, Kulturnom Centru Leskovac, Savetu za zdravlje Grada Leskovca, predtavnicima lokalne samouprave Grada Leskovca, koji su dali podršku obeležavanju ovog značajnog datuma iz Kalendara javnog zdravlja.